8064,20 zł. Pensja burmistrza bez zmian

0

8064,20 zł brutto – tyle zgodnie z nowoprzyjęta uchwałą będzie wynosić miesięczne wynagrodzenie burmistrza Gminy Paczków. Oznacza to, że jego pensja została utrzymana na dotychczasowym poziomie. Szczegóły w rozwinięciu.

8064,20 zł brutto – tyle zgodnie z nowoprzyjęta uchwałą będzie wynosić miesięczne wynagrodzenie burmistrza Gminy Paczków. Oznacza to, że jego pensja została utrzymana na dotychczasowym poziomie.

Na uposażenie gospodarza gminy złoży się kwota 4630 zł, stanowiąca wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny w wysokości 1550 zł, dodatek specjalny, stanowiący 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w wysokości 1236 zł.

Ponadto burmistrzowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 14% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, co daje kwotę 648,20 zł. Całość dopełnią nagrody jubileuszowe i inne świadczenia zgodnie z właściwymi przepisami.

{loadposition adsense1}

Leave a Reply