ARiMR zaprasza rolników do paczkowskiego ratusza na szkolenie ze składania elektronicznego wniosku o dopłaty bezpośrednie.

Dyrektor Opolskiego Oddziału Regionalnego oraz  Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nysie  zapraszają mieszkańców Gminy Paczków na szkolenie dotyczące złożenia wniosku o przyznanie płatności w Kampanii 2018 za pomocą  aplikacji e-Wniosek Plus, które odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy  Paczków dnia 1 marca 2018 r. w sali nr 12 o godz 10.00.

Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus dostępnej poprzez stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl.

Aplikacja eWniosekPlus prowadzi rolnika przez cały proces składania wniosku. Wypełnianie wniosku rozpoczyna się od wyrysowania upraw na działkach referencyjnych (ewidencyjnych) spersonalizowanych na podstawie wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 lub na dodanych nowych działkach referencyjnych. Po wyrysowaniu uprawy rolnik zaznacza płatność, o którą ubiega się do danej uprawy. Może dodać niezbędne załączniki, a pozostałe dane we wniosku wypełniane są automatycznie przez aplikację.

Aplikacja eWniosekPlus udostępnia rolnikom dane wygenerowane na podstawie danych z roku 2017. Personalizacji podlegają wnioskowania o płatności (poza płatnością do bydła), dane dotyczące: działek referencyjnych, działek rolnych oraz powierzchni niezgłoszonych do płatności, zatwierdzone/wyrysowane w roku 2017. Na podstawie wyrysowanych przez rolnika w kampanii 2017 geometrii działek rolnych w eWniosekPlus zostaną utworzone geometrie upraw, które dodatkowo będą ograniczone automatycznie do granic maksymalnego kwalifikowanego obszaru – MKO. Prezentowana jest także informacja, czy dany rolnik uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw.

Więcej na stronie www.arimr.gov.pl.

Leave a Reply