Blog burmistrza? Tak! Sprzęt dla dzieci? Nie!

0

Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Paczkowie

Od stycznia w Paczkowie działa świetlica środowiskowa, której zadaniem jest m.in. przeciwdziałanie alkoholizmowi wśród najmłodszych. Reaktywowana na wniosek radnych placówka od początku boryka się z brakiem podstawowego wyposażenia. Na stanie ma m.in. jedną paletkę do badmintona i kilka skakanek. Burmistrz odmówił przeznaczenia środków na doposażenie świetlicy.

Wyposażenie świetlicy środowiskowej w PaczkowieOd stycznia w Paczkowie działa świetlica środowiskowa, której zadaniem jest m.in. przeciwdziałanie alkoholizmowi wśród najmłodszych. Reaktywowana na wniosek radnych placówka od początku boryka się z brakiem podstawowego wyposażenia. Na stanie ma m.in. jedną paletkę do badmintona i kilka skakanek. Burmistrz odmówił przeznaczenia środków na doposażenie świetlicy.

Świetlice środowiskowe to ośrodki użyteczności publicznej wspierające lokalną społeczność w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Często ukierunkowane są na dzieci wywodzące się z rodzin dysfunkcyjnych lub mających trudną sytuację materialną. Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Paczków określa je jako “najbardziej efektywną formę profilaktyki” przeciwalkoholowej wśród najmłodszych, która oddziałuje m.in. przez zagospodarowanie czasu wolnego oraz integrację dzieci z rodzin patologicznych z ich rówieśnikami z innych rodzin.

Problem w tym, że aby skutecznie zachęcić najmłodszych do przychodzenia na świetlicę, a następnie móc realizować ów program profilaktyki, trzeba ich najpierw jakoś do tego zachęcić. W dobie Internetu, multimediów i przeróżnych używek, które kuszą nasze pociechy, należy to zrobić w sposób możliwie najbardziej atrakcyjny – tak, by przekonać je, że są ciekawsze formy spędzania czasu niż przesiadywanie pod blokiem i przejmowanie zachowań od starszych, którzy niestety nie zawsze są godni naśladowania.

Trudno jednak zagospodarować czas wolny dzieci w interesujący sposób, mając do dyspozycji jedną paletkę do badmintona, jedną do tenisa stołowego, kilka skakanek, gier planszowych i zużytą piłkę plażową – a takie jest właśnie obecne wyposażenie świetlicy środowiskowej w Paczkowie.

Aktualnie każda ze świetlic działających na terenie gminy otrzymuje co pół roku ok. 300 zł na zakup materiałów. Środki wystarczają jedynie na podstawowe artykuły jak kredki, bloki itp. Niedawno opiekunka paczkowskiej świetlicy złożyła prośbę o dodatkowe wsparcie na doposażenie placówki. Chodziło o jednorazowe dofinansowanie w wysokości ok. 3 tys. zł niejako “na rozruch” świetlicy, która nie funkcjonowała przez dłuższy okres i została reaktywowana przez gminę dopiero w tym roku – niestety praktycznie bez wyposażenia.

Pismo opiekunki paczkowskiej świetlicy było adresowane do Komisji Oświaty Rady Miejskiej, która już wcześniej z własnej inicjatywy wnioskowała o doposażenie świetlicy ze środków z tzw. „korkowego”. Co ciekawe wniosek z 4 kwietnia dziwnym zbiegiem okoliczności po drodze “zawieruszył się” i nie trafił do adresata lecz bezpośrednio do burmistrza, który nie raczył poinformować Komisji o piśmie i bez skonsultowania się z jej członkami odrzucił prośbę “z powodu braku środków”. Pismo dotarło do Komisji dopiero po niemal dwóch miesiącach, kiedy jej przewodnicząca dowiedziała się z innego źródła o wystosowaniu wniosku i sama upomniała się o niego na sesji Rady Miejskiej.

Pieniądze, o które wnioskowała opiekunka świetlicy miały zostać przeznaczone m.in. na zakup piłek, materiałów piśmienniczych, gier edukacyjnych itp. Oczywiście można zdać się na inwencję prowadzącej, która być może jakoś sobie poradzi bez potrzebnego sprzętu, ale czy chcemy, by młodzi paczkowianie bawili się w świetlicy wyposażonej gorzej niż placówki w krajach Trzeciego Świata?

Co ciekawe, w tym samym czasie kiedy odmówiono zakupu sprzętu dla dzieci ze względu na brak środków, burmistrz za pieniądze podatników zafundował sobie internetowy blog za podobną kwotę jaka była potrzebna do doposażenia świetlicy. W budżecie, który ciągle określany jest jako bardzo napięty i skromny znalazły się także środki na gazetkę, która corocznie będzie kosztować gminną kasę ok. 12 tys. zł. Widać są rzeczy ważne i ważniejsze…

Na zdjęciu wyposażenie świetlicy środowiskowej w Paczkowie

{loadposition adsense1}

Leave a Reply