Burmistrz zaprzysiężony, komisje obsadzone

0

W miniony poniedziałek 13 grudnia, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego, odbyła się druga sesja paczkowskiej Rady Miejskiej. Najważniejszym punktem obrad było zaprzysiężenie na kolejną kadencję burmistrza Gminy Paczków oraz radnej Bernadety Gołuszko, nieobecnej na pierwszej sesji z powodów zdrowotnych. Miejscy rajcy ustalili również składy poszczególnych komisji stałych. 

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Eugenia Romańczyk (przewodnicząca), Eugeniusz Mikołajczak, Katarzyna Motyka, Stanisława Sroka i Tomasz Wiśniewski.

W skład Komisji Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Terenami, oprócz przewodniczącego Władysława Krótkiewicza weszło pięciu członków: Bernadeta Gołuszko, Jolanta Kalisz, Wiesława Kurowska, Bożena Małochleb i Tomasz Wiśniewski.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych zamknęła się w składzie siedmiu członków: Stanisława Sroka (przewodnicząca), Bernadeta Gołuszko, Jolanta Kalisz, Władysław Krótkiewicz, Marek Kupczak, Jarosław Soszek i Przemysław Tetłak.

Najliczniejsza spośród wszystkich komisji – Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji liczyć będzie ośmiu członków. W jej skład weszli Marek Kupczak (przewodniczący), Wiesława Kurowska, Bożena Małochleb, Eugeniusz Mikołajczak, Katarzyna Motyka, Wiesława Nowakowska, Jarosław Soszek i Przemysław Tetłak.

Oprócz spraw formalnych poruszono również kilka bieżących problemów. W trakcie dyskusji pojawiły się m.in. niepokojące wieści na temat planowanej rzekomo likwidacji paczkowskiej filii Powiatowego Urzędu Pracy oraz Zamiejscowego Oddziału ds. Komunikacji Starostwa Powiatowego. Na razie informacje te wydają się być oparte wyłącznie na doniesieniach prasowych. Czy okażą się prawdziwe, dowiemy się wkrótce, jednak radni zapowiedzieli już walkę o utrzymanie obu instytucji. Nie ma natomiast wątpliwości, że źle przedstawia się sytuacja paczkowskiego Rejonu Energetycznego EnergiaPro S.A., o którego planowanej likwidacji poinformował radny Marek Kubczak. Więcej na ten temat przeczytać można w jednym z wcześniejszych artykułów.

Radni złożyli także kilka wniosków i zapytań do burmistrza. Pani Bernadeta Gołuszko wnioskowała o zamontowanie wiaty przystankowej w Gościcach, a Przemysław Tetłak pytał, dlaczego w tygodniu poprzedzającym sesję, w warunkach atmosferycznych niesprzyjających jakości tego typu prac, na ul. Staszica układane były chodniki.  Burmistrz odpowiedział, iż nic mu nie wiadomo o zaistniałej sytuacji, gdyż prace miały być kontynuowane dopiero na wiosnę, dlatego zapewnił, że sprawa zostanie sprawdzona. Na pytanie, dlaczego nie zabezpieczono granitowej kostki brukowej wydobytej spod nawierzchni podczas prac związanych z budową kanalizacji, a która zamiast na paczkowskie chodniki trafiła na prywatne posesje, burmistrz odpowiedział, że słyszał o tych praktykach lecz kostka jest własnością powiatu. Jak stwierdził, poczyniono jednak pewne starania, by ją pozyskać. Szkoda tylko, że dopiero gdy niewiele jej już pozostało.

 

{loadposition adsense1}

    

Leave a Reply