Co słychać w Dziewiętlicach?

0

W miniony poniedziałek, 2 listopada odbudowujące się po czerwcowej powodzi Dziewiętlice odwiedziły władze samorządowe Opolszczyzny. Z wizytą roboczą w wiosce gościli m.in. Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego Bogusław Wierdak. Przedstawiciele władz województwa – jak twierdzą – chcieli osobiście sprawdzić jak przebiegają  prace przy realizacji tamtejszych inwestycji. To również dobra okazja by przyjrzeć się im na Paczkow24.pl.

Od połowy października w Dziewiętlicach toczą się prace przy budowie mostu i remoncie dróg. Zadania te zostaną w 80% sfinansowane z pieniędzy otrzymanych od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. MSWiA przekaże na ten cel ok. 1,5 mln złotych. Gmina Paczków będzie musiała pokryć jedynie 20% kosztów w wysokości 375 tysięcy złotych.

Koszt budowy mostu, określony wstępnie na ok. 1 mln złotych, okazał się niższy niż pierwotnie przewidywano – zwycięzca przetargu, firma Falbud z Nysy postawi go za 773 tysięcy złotych. Powstająca przeprawa będzie konstrukcją jednoprzęsłową, o długości 15 m i 9 m szerokości, nośności 40 ton, z obustronnym chodnikiem dla pieszych. Zakres robót budowlanych spoczywających na zwycięzcy przetargu obejmuje także m.in. rozbiórkę elementów starego obiektu wraz z utylizacja odpadów, przebudowę dojazdów (nasypy, pobocza, podbudowy, nawierzchnia), regulację rzeki w obrębie obiektu oraz wzmocnienie dna rzeki. Zgodnie z planem realizacja zadania powinna zakończyć się 11 grudnia 2009 r., budowlańcy zapewniają jednak, że jeżeli pogoda pozwoli, skończą przed czasem.

Trwa także remont dwóch asfaltowych dróg gminnych. Pierwszy z nich obejmie powierzchnię 2100 m2, drugi 4750,20 m. Inwestycja pochłonie 1,06 mln złotych i jest realizowana przez firmy BUDBIS i INFRADRÓG z Nysy. Zgodnie z harmonogramem, prace powinny zakończyć się do 20 grudnia.

W Dziewiętlicach od września kontynuowane są także prace przy regulacji rzeki. Inwestycja warta ponad 3 mln złotych realizowana jest przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. Prace obejmują m.in. oczyszczenie dna rzeki, poszerzenie koryta i umocnienie brzegów. W pierwszym etapie inwestycji, do końca bieżącego roku uregulowane mają zostać 2 kilometry rzeki na odcinku przebiegającym przez wieś. Na pozostałe 4 kilometry będzie trzeba jeszcze poczekać. Na zabezpieczenie pierwszego odcinka państwo wyda 2 miliony złotych. Prawdopodobnie pozyskany podczas prac żwir zostanie wykorzystany przy budowie wiejskiego boiska.

Wciąż nie przestaje także napływać pomoc dla dotkniętych powodzią rodzin. Podczas wrześniowej sesji Sejmiku Wojewódzkiego radni podjęli uchwałę o przekazaniu wsi Dziewiętlice kwoty 32 tys. złotych, które pozwolą na zakup zimowego opału. Według szacunków uda się za tę kwotę kupić po jednej tonie węgla dla 50 gospodarstw.

Sołtys wsi, Czesława Bochniarz powtarza, że władze państwowe wzorowo wywiązały się ze swoich obietnic składanych podczas wizyty premiera Tuska w Dziewiętlicach. Pani Czesława uśmiecha się i z przymrużeniem oka dziękuje władzom, że wysłuchały jej czerwcowego apelu i zrezygnowały z tarczy antyrakietowej, a w zamian zajęły się odbudową wsi. Sołtys powtarza, że w sprawie jest nawet wątek międzynarodowy, bo narobiła szumu na cały świat, wysłuchał jej nawet sam Barrack Obama i już całkiem dali sobie spokój z rakietami. :)

Leave a Reply