Dyrektor „Trójki” stracił posadę

0

Potwierdziła się informacja, która od kilku dni nieoficjalnie krążyła w naszym mieście – z dniem 15 lutego 2010 roku Arkadiusz Kargol przestanie pełnić funkcję dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3.

Dyrektor został odwołany na podstawie artykułu 38 ust. 1 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole, w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty może go odwołać w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Decyzją Burmistrza do 30 sierpnia bieżącego roku obowiązki dyrektora szkoły tymczasowo pełnić będzie Krystyna Kołcun.

 

{loadposition adsense1}

Leave a Reply