Dyrektor „Trójki” zostanie odwołany?

0

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 3, która zebrała się 19 stycznia, w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę w sprawie skierowania do burmistrza wniosku o odwołanie pana Kargola z funkcji dyrektora PSP nr 3.

Jeżeli wniosek Rady Pedagogicznej w najbliższym czasie trafi do burmistrza, zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty może on odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego, jednak dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego organu nadzoru pedagogicznego – w tym wypadku Opolskiego Kuratora Oświaty. W przypadku, gdy kuratorium negatywnie zaopiniuje wniosek o odwołanie, dyrektor nie będzie mógł jednak zostać zwolniony. Nic więc nie jest jeszcze przesądzone.

Dlaczego więc na stronie Urzędu Miasta od rana widnieje krzykliwy tytuł „Dyrektor „Trójki” zostanie odwołany”? Z nieoficjalnych informacji jakie udało nam się uzyskać wynika, że Kuratorium ma już jednoznaczną opinię w tej sprawie i wniosek zostanie prawdopodobnie zaopiniowany pozytywnie, a dyrektor straci posadę.

Jak będzie? Dowiemy się w ciągu najbliższych dwóch tygodni – tyle czasu od złożenia wniosku przewiduje ustawa na ocenę, czy zachodzą okoliczności uzasadniające odwołanie ze stanowiska dyrektora, czy nie .

foto: Szkoła Podstawowa nr 3

 

{loadposition adsense1}.

Leave a Reply