Gimnazjum nagrodzone w konkursie “Otwarta szkoła”

0

Nie tylko Niepubliczne Gimnazjum Stowarzyszeniowe może poszczycić się osiągnięciami na szczeblu ogólnokrajowym. Spory sukces odnotowało w ostatnim czasie także Gimnazjum Publiczne. Placówka została nagrodzona w ogólnopolskim konkursie “Otwarta szkoła”.

Nie tylko Niepubliczne Gimnazjum Stowarzyszeniowe może poszczycić się osiągnięciami na szczeblu ogólnokrajowym. Spory sukces odnotowało w ostatnim czasie także Gimnazjum Publiczne. Placówka została nagrodzona w ogólnopolskim konkursie “Otwarta szkoła”.

Czwarta edycja konkursu “Otwarta szkoła” została zorganizowana przez Fundację „Edukacja dla Demokracji”. Do udziału w nim zaproszono przedszkola oraz szkoły, a także współpracujące z nimi organizacje pozarządowe, realizujące w zespołach projekty edukacyjne i obywatelskie wspierające rozwój polskiego systemu kształcenia i wychowania.

Jak czytamy na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej, celem konkursu jest promowanie modelu szkoły, która w swoich działaniach wychowawczych i edukacyjnych dąży do kształtowania w uczniach otwartej i prospołecznej postawy. Konkurs ma również upowszechniać współpracę między placówkami oświatowymi i ich otoczeniem, przede wszystkim organizacjami pozarządowymi, oraz pokazać skuteczne i nowatorskie rozwiązania stosowane w oświacie.

Do konkursu zgłoszono 243 projekty, które przeszły ocenę formalną w czterech obszarach: edukacja obywatelska, edukacja globalna i międzykulturowa, włączanie rodziców w życie szkoły oraz otwarte zarządzanie szkołą.

Publiczne Gimnazjum im. Polskich Noblistów zajęło drugie miejsce (ex aequo z inną placówką) w kategorii “Edukacja obywatelska” za projekt pod nazwą “Europa Łączy Ludzi” zrealizowany wraz z paczkowskim Stowarzyszeniem Kultury Osób Niepełnosprawnych “Więź”.

Główną ideą projektu było propagowanie idei zjednoczonej Europy i poszerzenie wiedzy o wybranych krajach członkowskich. Zajęcia edukacyjne przygotowane w ramach tego przedsięwzięcia miały także na celu integrację gimnazjalistów i młodzieży z “Więzi”. Podsumowanie inicjatywy miało miejsce w maju pod paczkowskim ratuszem, kiedy to młodzież biorąca udział w projekcie zaprezentowała efekty swojej pracy.

{loadposition adsense1}

Leave a Reply