Gmina jednak wesprze remonty zabytków!

0

Kamienica przy ul. Daszyńskiego 5 w Paczkowie

Jeszcze do najbliższego piątku właściciele i zarządcy obiektów zabytkowych mogą składać w Urzędzie Miejskim wnioski o przyznanie dotacji  na prace konserwatorskie. Nabór wniosków został ogłoszony na kolejny już wniosek „nowych” radnych w tej sprawie.

Kamienica przy ul. Daszyńskiego 5 w Paczkowie

Jeszcze do najbliższego piątku właściciele i zarządcy obiektów zabytkowych mogą składać w Urzędzie Miejskim wnioski o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie. Nabór wniosków został ogłoszony na kolejny już wniosek „nowych” radnych w tej sprawie.

Pierwotnie w budżecie nie zarezerwowano na ten cel ani złotówki. W grudniu minionego roku grupa „nowych” radnych zawnioskowała o zabezpieczenie na zabytki conajmniej 50 tys. zł kosztem Sparty Paczków. Wniosek został wówczas odrzucony większością głosów.

Sprawa dotacji na zabytki powróciła po raz kolejny pod koniec czerwca. Pojawiła się wówczas groźba, że bez wsparcia gminy, wspólnota mieszkaniowa kamienicy przy ul. Daszyńskiego 5 straci ponad 70 tys. zł dofinansowania, które samodzielnie pozyskała. „Nowi” radni zawnioskowali wtedy po raz kolejny o rozpisanie konkursu na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych.

Wniosek spotkał się ze sprzeciwem części Rady, jednak ostatecznie burmistrz zdecydował o rozpisaniu konkursu. Na razie jednak nie wiadomo jaka kwota będzie przeznaczona na dotacje, gdyż żadna nie została zabezpieczona w budżecie. Wszystko wskazuje na to, iż ostateczna suma uzależniona będzie od zainteresowania ze strony wnioskodawców. „Zwycięskie” wnioski zostaną wyłonione przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego.

Zgodnie z treścią ogłoszenia o naborze dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane może być przeznaczona m.in. na dofinansowanie prac związanych z odnowieniem i uzupełnieniem tynków i ogładzin architektonicznych, odnowieniem stolarki okiennej i drzwiowej, więźby dachowej i pokrycia dachów, czy zabezpieczeniem konstrukcji obiektu itp.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków oraz wymaganych załączników znaleźć można na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

{loadposition adsense1}

Leave a Reply