Horyzont prezentuje pomysł na Zalew Paczkowski

1
Strefa plażowa

Klub Radnych „Horyzont” zaprezentował przykładową koncepcję zagospodarowania nabrzeży Zalewu Paczkowskiego w Paczkowie i Kozielnie.

W paczkowskim ratuszu odbyła się wczoraj ostatnia w tej kadencji, uroczysta sesja Rady Miejskiej. Tym samym swoją działalność w kadencji 2010-2014 zakończył Klub Radnych „Horyzont”, który, jak podkreślają jego członkowie, zamiast wdawać się w kampanijne utarczki postanowił merytorycznie działać do samego końca.

Podczas jednego z ostatnich posiedzeń, radni Klubu zaprezentowali przykładową koncepcję zagospodarowania Zalewu Paczkowskiego.

Jak twierdzą przedstawiciele „Horyzontu”, w Zalewie Paczkowskim drzemie ogromny, niewykorzystany potencjał, którego władze przez lata zdawały się nie dostrzegać, nie robiąc praktycznie nic, by zagospodarować zbiornik. Zdaniem paczkowskiej opozycji, zagospodarowanie Zalewu, to obok zabiegania o pozyskanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych jedna z niewielu szans na utworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy oraz zatrzymanie na dłużej turystów, którzy trafiają do Paczkowa.

Kilka miesięcy temu radni „Horyzontu” złożyli wniosek o opracowanie koncepcji zagospodarowania Zalewu Paczkowskiego, która mogłaby być realizowana w cyklu wieloletnim i wyznaczała kierunki działania w tym zakresie na kolejne lata. Członkowie klubu chcieli, by nie była ona efektem pracy firmy wskazanej przez burmistrza, ale by została wybrana przez niezależnych fachowców w drodze konkursu architektonicznego. Takie rozwiązanie ich zdaniem pozwalałoby wyłonić koncepcję najatrakcyjniejszą i najlepiej dopasowaną do potrzeb.

Początkowo wniosek „Horyzontu” został zaakceptowany przez Radę. Niedawno jednak radni spoza Klubu zmienili zdanie i na wniosek Jarosława Soszka zadanie nie zostało uwzględnione w budżecie, a pieniądze przeznaczone na opracowanie koncepcji zostały przesunięte na inny cel.

Mimo to opozycyjni radni nie spoczęli na laurach i we współpracy z jednym z biur architektonicznych opracowali przykładową koncepcję zagospodarowania Zalewu Paczkowskiego, pokazującą jak zbiornik mógłby wyglądać, jeśli Gmina poświęciła by mu należytą uwagę.

Przedstawiona koncepcja zakłada podział nabrzeża zbiornika na kilka stref, umożliwiających realizację inwestycji w cyklu wieloletnim, w niezależnych od siebie etapach. Rozwiązanie zaproponowane przez Horyzont umożliwia też pozyskiwanie środków i finansowanie realizacji poszczególnych etapów z różnych źródeł zewnętrznych. Koncepcja, zapewniająca zarówno atrakcje dla wypoczywających, jak i miejsca pod działalność gospodarczą dla lokalnych przedsiębiorców, zakłada utworzenie strefy aktywności lądowej, dwóch stref aktywności wodnej, strefy aktywności pasywnej, strefy campingowej oraz strefy ekologicznej – ogrodów wodnych. Ze szczegółami koncepcji można zapoznać się na poniższych wizualizacjach.

z1 z2

1 KOMENTARZ

Leave a Reply