Ważne adresy

Urzędy i instytucje

 • Urząd Miejski w Paczkowie 

adres: Rynek 1, tel. (77) 431 67 91, fax (77) 544 90 04
e-mail: um@paczkow.pl
godziny pracy: pon – pt. 7.00-15.00

 • Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Paczkowie

adres: ul. Wojska Polskiego 32, tel. / fax (77) 435 49 39
e-mail: wss@paczkow.pl
godziny pracy: pon – pt. 7.00-15.00

 • Oczyszczalnia ścieków w Paczkowie

adres: ul. Krótka, tel. (77) 431 65 80
godziny pracy: pon-pt 7:00-15:00, dyżury 24h

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie

adres: ul. Wojska Polskiego 32 tel. / fax (77) 431 62 09
godziny pracy: pon-pt. 7.00-15.00
e-mail: opspaczkow@poczta.onet.pl 

 • Gminne Centrum Profilaktyki Alkoholowej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, punkty konsultacyjne oraz grupa Anonimowych Alkoholików „Odrodzenie”.

adres: ul. Słowackiego 4, tel. / fax (77) 431 79 68 (w poniedziałki w godz. 15.30-17.00)
e-mail: formularz kontaktowy
godziny pracy: poniedziałek 15:30-17:30

 • Poczta Polska – Urząd Pocztowy w Paczkowie

adres: ul. Pocztowa 10, tel. / fax (77) 431 67 70
godziny pracy: pon-śr 8.00-17.00, czw-pt 9.00-18.00, sob 9.00-13.00

 • Starostwo Powiatowe w Nysie. Wydział Komunikacji i Transportu.

Oddział Zamiejscowy ds. Komunikacji w Paczkowie
adres: Wojska Polskiego 32, tel. / fax (77) 431 69 30
godziny pracy: pon-pt 7.30-15.30

 • Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Paczkowie 

adres: ul. Mickiewicza 3, tel. / fax (77) 431 64 22
e-mail: zukim@interia.eu
godziny pracy: pon-pt 7.00-15.00

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie

adres: ul. Miraszewskiego 3, fax. (77) 431 78 87
Dyspozytor całodobowy: 77 4316861
Dyspozytor Oczyszczalnia: tel. 77 4316580
Biuro Obsługi Klienta: 77 4316898
godziny pracy: pon-pt 7.00-15.00

Policja, straż

 • Komisariat Policji w Paczkowie

adres: ul. Mickiewicza 11, tel. / fax (77) 439 04 45

 • Jednostka ratowniczo-gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej – Paczków

adres: ul. Jagiellońska 2, tel. / fax (77) 431 65 65

 • Straż Miejska w Paczkowie 

adres: ul. Wojska Polskiego 3, tel. / fax (77) 431 62 31

  Banki

 • Bank Zachodni WBK S.A. – oddział w Paczkowie

adres: Rynek 11, tel. (77) 431 65 55 do 56
godziny pracy: 9.00-16.30
bankomat 24h

 • PKO Bank Polski – oddział w Paczkowie

adres: ul. Sienkiewicza 2B, tel. (77) 439 04 70, fax (77) 439 04 79
godziny pracy: 9.00-16.00
bankomat 24h

 • Bank Spółdzielczy w Otmuchowie – filia w Paczkowie

adres: ul. Kołłątaja 7, tel. (77) 431 61 04
godziny pracy: 7.30-15.00, kasa 7.30-14.00
bankomat 24h

Centrum Informacji Turystycznej

Kultura

 • Biblioteka Publiczna im. Jana Brzechwy w Paczkowie

adres: ul. Słowackiego 7, tel. (77) 431 61 66
e-mail: ksiegowosc@biblioteka.paczkow.pl

 • Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie

adres: ul. Wojska Polskiego 27, tel. (77) 431 62 32
e-mail: okirpaczkow@wp.pl

 • „Dom Plastyka” w Paczkowie 

adres: Rynek 20, tel. (77) 431 61 35

 • Muzeum Gazownictwa w Paczkowie 

adres: ul. Pocztowa 6, tel. (77) 431 68 34
e-mail: biuro@muzeumgazownictwa.pl

Sport i rekreacja

 • Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie

adres: ul. Wojska Polskiego 45a, tel. (77) 435 13 61
e-mail: gcsir@neostrada.pl

 • Stacja Paliw PKN ORLEN 24 h

adres: ul. Wojska Polskiego 49, tel. (77) 435 15 60

 • Stacja gazu LPG 

adres: ul. Jagiellońska 9

Taxi Paczków

 • TAXI nr boczny 1

tel. 603 19 76 11