Jak oszczędzać, to po równo

0

Radna Jolanta Kalisz zaniepokojona sygnałami o niemożności wykonania budżetu już w 2012 roku oraz planami oszczędności w paczkowskiej oświacie, w czasie ostatniej sesji Rady Miejskiej złożyła wniosek o przygotowanie kompleksowego planu oszczędnościowego dla Gminy Paczków. Taki plan jej zdaniem powinien objąć wszystkie gałęzie gminnego budżetu, we wszystkich podległych burmistrzowi wydziałach UM, a nie skupiać się na jednym.

Bezpośrednią przyczyną złożenia wniosku przez radną był zaprezentowany przez burmistrza projekt oszczędności w oświacie polegający na reorganizacji sieci gminnych przedszkoli (o którym szerzej napiszemy już wkrótce).

Jak podkreśla burmistrz, istniejące problemy finansowe gminy wiążą się z obowiązującą od nowego roku nowelizacją Ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą wydatki bieżące muszą się bilansować z dochodami bieżącymi, a na ich finansowanie nie można zaciągać kredytów. Trudna sytuacja budżetowa wynika także z zaplanowanej przez rząd 7-proc. podwyżki dla nauczycieli. Wyższe płace mają wejść w życie wraz z początkiem września 2011 r.  Niestety obiecane przez Radę Ministrów podwyżki płac  nie zostaną w pełni pokryte w ramach subwencji z budżetu państwa, co w znacznej mierze obciąży samorządy.

 

{loadposition adsense1}

Leave a Reply