Nowy burmistrz i Rada zaprzysiężeni

0
foto: UM Paczków

Artur Rolka został zaprzysiężony na burmistrza Gminy Paczków. Znamy też nazwisko przewodniczącego Rady.

8 grudnia w paczkowskim ratuszu odbyło się uroczyste zaprzysiężenie nowego burmistrza Paczkowa, Artura Rolki oraz przekazane mu insygniów przez dotychczasowego włodarza gminy Bogdana Wyczałkowskiego.

Tydzień wcześniej, rotę ślubowania wygłosili także nowo wybrani radni, którzy podczas tej samej sesji dokonali wyboru przewodniczącego oraz przewodniczących komisji stałych. W wyniku głosowania na czele paczkowskiej Rady Miejskiej w kadencji 2014-2018 stanął Wiesław Barabasz. Wiceprzewodniczącymi zostały panie Wiesława Kurowska oraz Małgorzata Maluch.

Stanisław Janik wybrany został z kolei przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, Piotr Biernat stanął na czele Komisji Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Terenami, Beata Korytkowska objęła stanowisko Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych, a Katarzyna Motyka zarządzać będzie Komisją Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

Nowa Rada Miejska w kadencji 2014-2018 pracować będzie w następującym składzie: Małgorzata Maluch, Anna Kozłowska, Genowefa Konat, Bronisław Wiśniowski, Ewa Szlosek, Józef Stachera, Beata Korytkowska, Jerzy Dziasek, Wiesław Barabasz, Katarzyna Motyka, Wiesława Kurowska, Piotr Biernat, Stanisław Janik, Wiesława Nowakowska, Adam Czadankiewicz.

Leave a Reply