Nowy termin zakończenia kanalizacji. Dyrektor ZWiK o wykonawcy

0

Rury kanalizacyjneDo Biura Rady Miejskiej wpłynęła odpowiedź w sprawie wniosku o udzielenie informacji na temat terminu zakończenia realizacji rozbudowy miejskiej sieci kanalizacji. Znalazły się w niej m.in. wyjaśnienia na temat przyczyn przedłużania się inwestycji oraz wykonania przyłączy do nieruchomości. Szczegóły w rozwinięciu.

Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła odpowiedź w sprawie wniosku o udzielenie informacji na temat terminu zakończenia realizacji rozbudowy miejskiej sieci kanalizacji. Znalazły się w niej m.in. wyjaśnienia na temat przyczyn przedłużania się inwestycji oraz wykonania przyłączy do nieruchomości.

Zgodnie z przekazaną przez burmistrza informacją Wydziału Inwestycji i Architektury, podpisany został aneks z wykonawcą, który przedłuża termin zakończenia, wartej ponad 8 mln zł inwestycji, do dnia 16 maja 2011 r. Pierwotnie prace miały potrwać do 15 listopada minionego roku.

Jak można przeczytać w piśmie, sporządzenie aneksu było niezbędne „ze względu na liczne utrudnienia jakie wystąpiły podczas realizacji inwestycji”. Wymienia się tutaj m.in. odkrycie niezinwentaryzowanych urządzeń umieszczonych na trasie ułożenia nowej sieci.

Zgodnie z wyjaśnieniem, była to najczęściej sieć wodociągowa ułożona kilkadziesiąt lat temu, m.in. na ulicy Staszica, gdzie znajdowały się dwa wodociągi, z których jeden nie był naniesiony na plany i kolidował z nowo wybudowaną siecią.

W tym miejscu warto przytoczyć niezwykle ciekawą opinię, którą w kontekście realizowanej inwestycji wyraził na spotkaniu z Komisją Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji, dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, pan Czesław Karolczak.

Jak stwierdził, bardzo często tania firma, mimo, że jest tania, nie ma niezbędnego doświadczenia. Według niego taka właśnie firma w ubiegłym roku 19 razy niepotrzebnie uszkodziła wodociąg i 10 przyłączy na samym tylko odcinku Staszica-Młyńska. Na innych ulicach do awarii dochodziło niemal codziennie, przez co, w opinii dyrektora Karolczaka, bez winy Zakładu Wodociągów, znaczącemu pogorszeniu uległa jakość dostarczanej wody.

W dalszej części wyjaśnienia przedłożonego przez burmistrza czytamy, że na trasie realizowanej inwestycji wystąpiły również liczne utrudnienia, takie jak konieczność wykonania skomplikowanych przewiertów oraz „wiele protestów mieszkańców”.

Zgodnie z informacją Wydziału Inwestycji i Architektury nawierzchnia asfaltowa na ostatnim odcinku ul. Staszica, tj. od skrzyżowania z ul. Pocztową do ul. Daszyńskiego zostanie wykonana w ciągu tygodnia od osiągnięcia wymaganej średniej temperatury dobowej.

Odpowiedź komórki Urzędu Miejskiego porusza również kwestię wykonania przyłączy. Jak można przeczytać w piśmie, właściciele nieruchomości mają obowiązek podłączenia się do miejskiej sieci kanalizacyjnej, a w razie niespełnienia tego obowiązku „muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi”.

Na pytanie radnych o uruchomienie preferencyjnych zasad i warunków wykonania lub sfinansowania tej usługi dla mieszkańców, odpowiedziano, że „Gmina Paczków nie ma obowiązku dofinansowania prac związanych z przyłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacyjnej”.

Leave a Reply