Od dziś parkujemy bezpłatnie

3

Od 1 września w Paczkowie przestaje funkcjonować Strefa Płatnego Parkowania.

Ostateczna likwidacja paczkowskiej Strefy Płatnego Parkowania to efekt uchwały podjętej w tej sprawie 28 sierpnia podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Przypomnijmy, 3 lipca w odpowiedzi na kolejny protest Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców, podczas posiedzenia wspólnego komisji Rady Miejskiej, odbyło się spotkanie radnych i wiceburmistrza z paczkowskimi handlowcami. Podczas spotkania kupcy po raz kolejny przedstawili swoje argumenty przemawiające za likwidacją Strefy.

Wniosek kupców poparli radni klubu „Horyzont” oraz większość pozostałych członków Rady Miejskiej, którzy dotychczas twardo obstawali za funkcjonowaniem płatnych parkingów.

W efekcie władze Gminy za porozumieniem stron rozwiązały umowy z zarządcą strefy – Zakładem Usług Komunalnych i Mieszkalnych oraz z firmą Projekt Parking, od której dzierżawione były parkomaty oraz znaki. Urządzenia znikną z paczkowskich ulic do końca września.

3 KOMENTARZE

Leave a Reply