Paczkowianin w składzie Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego

Foto: UM Paczków

Przewodniczący Młodzieżowego Forum Samorządowego Gminy Paczków został powołany na członka II Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego.

Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego z 21 lutego 2018 r. Filip Krzysteczko – przewodniczący Młodzieżowego Forum Samorządowego Gminy Paczków – został powołany na członka II Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego. Uroczyste ślubowanie nowego składu forum odbędzie się 28 lutego 2018 r.

Filip Krzysteczko, przewodniczący MOFUS

Filip Krzysteczko na co dzień przewodniczy pracom Młodzieżowego Forum Samorządowego w Paczkowie. MOFUS reaktywowano na sesji Rady Miejskiej w Paczkowie 29 grudnia 2016 r. Celem funkcjonowania Młodzieżowego Forum Samorządowego w Paczkowie jest upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży Gminy Paczków, zwiększenie aktywności młodych ludzi w środowisku oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej poprzez włączenie się do działań samorządowych.

Do zadań Forum Młodzieży Województwa Opolskiego należy w szczególności:
1) opracowanie założeń funkcjonowania i trybu wyboru stałego ciała przedstawicielskiego młodzieży przy Marszałku Województwa Opolskiego;
2) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania młodzieży;
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji oraz podmiotów działających na rzecz młodzieży;
4) wyrażanie opinii w zakresie narzędzi polityki młodzieżowej Województwa Opolskiego;
5) wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących działań na rzecz młodzieży;
6) rozpoznawanie potrzeb społeczności Województwa w zakresie działań na rzecz młodzieży oraz planowanie działań służących zaspokojeniu tych potrzeb.
7) powoływanie stałych lub czasowych zespołów roboczych.

Obsługą działalności Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego zajmuje się Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego.

 

Tekst i zdjęcia: Jolanta Kalisz – nauczyciel Zespołu Szkół w Paczkowie

1 KOMENTARZ

  1. A jednak program beznadziejny koło diabelskie , bo inwestuje się we wszystkich obywateli , a nie jedną grupę ludzi , nauka idzie w innym kierunku , tylko naród zacofany , nie mówiąc o zacofaniu rządzących i klęczących politykach przed śmiercią i innych manuskryptach ideologi przestarzałych .

Leave a Reply