Paczkowska filia PUP do likwidacji – już oficjalnie

0

Powiatowy Urząd Pracy w NysieOd dłuższego czasu wśród mieszkańców naszego miasta krążą pogłoski o planowanej likwidacji paczkowskiego Centrum Aktywizacji Zawodowej i Promocji Przedsiębiorczości, czyli zamiejscowego wydziału Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie. Niestety informacje te okazały się prawdziwe. Szczegóły w rozwinięciu.

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Od dłuższego czasu wśród mieszkańców naszego miasta krążą pogłoski o planowanej likwidacji paczkowskiego Centrum Aktywizacji Zawodowej i Promocji Przedsiębiorczości, czyli zamiejscowego wydziału Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie. Niestety informacje te okazały się prawdziwe.

Władze powiatu zdecydowały o likwidacji czterech punktów zamiejscowych, które w poszczególnych gminach obsługiwały osoby bezrobotne. Od lipca ich kompleksową obsługą zajmie się Centrum Aktywizacji Zawodowej, które powstaje przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie.

Po oprotestowującym wspomniane zamiary liście, skierowanym przez paczkowską Radę Miejską do władz powiatu, do racjów trafiła odpowiedź z PUP. Jak można przeczytać w piśmie od dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, likwidacja paczkowskiej filii związana jest z koniecznością dostosowania struktury organizacyjnej PUP do obowiązujących przepisów. Nowy (określony w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) model obsługi bezrobotnych pod rygorem kary dla starosty i dyrektora PUP narzuca na wszystkie urzędy pracy w Polsce określone standardy, co w praktyce oznacza konieczność odejścia od funkcjonowania wszystkich Centrów Aktywizacji Zawodowej i Wspierania Przedsiębiorczości w powiecie nyskim.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej znajdujące się w powiecie jedno Centrum Aktywizacji Zawodowych jest obecnie jedyną prawnie dopuszczalną formą prowadzenia usług z zakresu rynku pracy, które będzie obsługiwać wszystkich bezrobotnych z całego powiatu.

W gminach będą mogły funkcjonować jedynie tzw. Lokalne Punkty Informacyjno-Konsultacyjne, których głównym zadaniem będzie informowanie (np. poprzez infokiosk) o ofertach pracy i innych dostępnych programach pomocowych.

Jak czytamy w piśmie z Powiatowego Urzędu Pracy, głównym celem wprowadzanych zmian jest „polepszenie jakości obsługi osób bezrobotnych i niesienie im faktycznej pomocy w znalezieniu zatrudnienia”. Według dyrektora PUP jest to rozwiązanie dzięki któremu wszystkie osoby bezrobotne, którym zależy na zmianie swojej sytuacji zawodowej i społecznej, odczują w sposób jednoznaczny pozytywną zmianę obsługi i otrzymają gwarancję skutecznej pomocy w znalezieniu zatrudnienia.

 

Co zmiany będą oznaczać dla bezrobotnych?

Wraz z likwidacją CAZiWP, Powiatowy Urząd Pracy wprowadza jednocześnie specjalne rozwiązania, które mają zminimalizować społeczne skutki tej decyzji. Dla osób pozbawionych pracy będzie to oznaczać m.in.:

  • Brak konieczności comiesięcznej wizyty w Urzędzie Pracy,
  • Uruchomienie platformy SEPI (przeszkoleni pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej mają wgląd do bazy danych PUP – oznacza to, że osoby bezrobotne korzystające z pomocy OPS nie będą musiały jeździć do Nysy po zaświadczenia, a odpowiedni dokument otrzymają w OPS),
  • Możliwość zwrotu kosztów dojazdu do CAZ Nysa,
  • Osoby bezrobotne będą zapraszane do CAZ na konkretną godzinę, co ma pozwolić na uniknięcie kolejek,
  • Osoby bezrobotne „z prawem do zasiłku” zobowiązane były dotychczas do osobistego potwierdzania braku uzyskania dochodów – od 1 lipca wystarczy przesłać odpowiedni oświadczenie pocztą,
  • Indywidulaną obsługę osób bezrobotnych (każda zarejestrowana osoba będzie miała swojego „opiekuna”, którego głównym celem będzie znalezienie pracy dla swojego klienta,
  • Rejestrację przez Internet,
  • Profilowanie/segmentację osób bezrobotnych – według dyrektora PUP ma to pozwolić na wyeliminowanie z ewidencji urzędu pracy osób nie zainteresowanych podjęciem pracy czy inną formą aktywizacji zawodowej.

W okresie trzech miesięcy przed zaplanowaną na 1 lipca br. reorganizacją, PUP Nysa rozpocznie akcję informacyjną adresowaną do osób bezrobotnych. W jej ramach wszystkie osoby zarejestrowane zostaną poinformowane o zmianach wynikających z wdrożenia nowej formuły funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.

 

{loadposition adsense1}

Leave a Reply