Paczkowskie drogi najniebezpieczniejsze. Stanie fotoradar?

0

Paczkowskie drogi najbardziej niebezpieczne. Stanie fotoradar?

Komenda Powiatowa Policji przedstawiła dane na temat stanu bezpieczeństwa na drogach powiatu nyskiego za okres od stycznia do września 2011 r. Na paczkowskich drogach zginęło więcej osób niż w 60-tysięcznej gminie Nysa.

Paczkowskie drogi najbardziej niebezpieczne. Stanie fotoradar?Komenda Powiatowa Policji przedstawiła dane na temat stanu bezpieczeństwa na drogach powiatu nyskiego za okres od stycznia do września 2011 r. Na paczkowskich drogach zginęło więcej osób niż w 60-tysięcznej gminie Nysa.

Jak wynika z analizy przedstawionej przez policję we wspomnianym okresie na terenie gminy Paczków doszło do 84 kolizji i 10 wypadków drogowych, w których śmierć poniosły 3 osoby, a 14 zostało rannych.

W tym samym czasie w gminie Nysa w wyniku zdarzeń drogowych życie straciły 2 osoby. W ościennym Otmuchowie nie miał miejsca ani jeden wypadek śmiertelny.

Do września na terenie całego powiatu doszło do 85 wypadków i 895 kolizji, w których życie straciło 7 osób, a 107 zostało rannych. Statystyki przedstawione przez KPP w Nysie wskazują, że najczęstszą przyczyną wypadków jest nadmierna lub niedostosowana prędkość.

Również głównie ze względu na nadmierną prędkość najbardziej niebezpiecznym miejscem na drogowej mapie Paczkowa ciągle pozostaje skrzyżowanie obwodnicy z ul. Sienkiewicza i szosą w kierunku Unikowic. Klub Radnych  „Horyzont” w czasie ostatniej sesji Rady Miejskiej złożył wniosek do burmistrza o zwrócenie się w imieniu gminy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o ustawienie fotoradaru przed wspomnianym skrzyżowaniem. Radni „Horyzontu” złożyli taki wniosek do GDDKiA równeż we własnym imieniu. 

 

Wypadki - statystyka

Wypadki - statystyka

Wypadki - statystyka

 

{loadposition adsense1}


Leave a Reply