Parkingi wykańczają kupców

0

Parkingi wykańczają kupców

Na środowej sesji Rady Miejskiej pojawiła się grupa członków Stowarzyszenia Kupców w Paczkowie, która złożyła pismo z wnioskiem o obniżenie opłaty parkingowej. Ich zdaniem stawka w obecnej wysokości prowadzi do upadku handlu w centrum miasta.

Parking

Na środowej sesji Rady Miejskiej pojawiła się grupa członków Stowarzyszenia Kupców w Paczkowie, która złożyła pismo z wnioskiem o obniżenie opłaty parkingowej. Ich zdaniem stawka w obecnej wysokości prowadzi do upadku handlu w centrum miasta.

Kupcy mają żal, że decyzja o wprowadzeniu tak wysokiej opłaty parkingowej zaowocowała tym, że Rynek opustoszał, a cały handel skupił się przy paczkowskich marketach.

Jak napisali w swoim piśmie, obroty w sklepach drastycznie spadają i właściciele obawiają się, co będzie dalej. W ich opinii opłata parkingowa w aktualnej wysokości odbija się nie tylko na nich samych i na klientach, ale jest również szkodliwa dla Paczkowa. Właściciele sklepów są rozgoryczeni, że nie wzięto pod uwagę faktu, iż podczas gdy miasto będzie zarabiać na strefie płatnego parkowania jednocześnie będzie na tym tracić lokalny handel, co w konsekwencji odbije się na kondycji gminy. Jak twierdzą, jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, brak ruchu doprowadzi do tego, że będą zmuszeni zwalniać pracowników, ponieważ nie będą w stanie ponosić dalej wysokich kosztów przy spadku obrotów jaki w tej chwili odnotowują.

Kupcy podkreślają, że nieustannie utrudnia im się działalność poprzez nakładanie dodatkowych obciążeń, mimo, że są obecnie jednymi z głównych pracodawców w gminie i odprowadzają do miejskiej kasy znaczące sumy w postaci podatków, które dodatkowo w 2012 r. znów wzrosną.

Dyskusję na temat parkingów ucinał prowadzący obrady przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Michael, który stwierdził, że sprawa parkingów jest już zamknięta, bo umowa z firmą obsługującą strefę została podpisana na trzy lata i nic w tej kwestii nie da już się zrobić. Jak twierdzą kupcy, przewodniczący początkowo nie chciał ich nawet wpuścić na salę obrad.

Głos w sprawie parkingów zajęli też przedstawiciele „Horyzontu”. Radni zrzeszeni w tym klubie podkreślili, że czują się oszukani, ponieważ jednym z argumentów przemawiajacym za wprowadzeniem strefy była zapowiedź, że wpływy z opłaty parkingowej, zgodnie z uzasadnieniem do uchwały, miały być przeznaczane na remonty dróg gminnych i miały przyczynić się do poprawy ich jakości. Radni „Horyzontu” zauważyli, że w przedłożonym przez burmistrza projekcie budżetu na 2012 rok nie tylko nie znalazły się większe środki na drogi, ale kwota przeznaczona na ten cel została drastycznie pomniejszona w stosunku do roku poprzedniego. Obecny na sali obrad burmistrz Bogdan Wyczałkowski w żaden sposób nie ustosunkował się do tego faktu. Członkowie „Horyzontu” podkreślili, że decyzja w sprawie podwyższenia stawek opłaty parkingowej była nieprzemyślana i nie przewidziano skutków tego zabiegu. Jednocześnie złożyli wniosek o przedstawienie analizy prawnej w zakresie możliwości renegocjacji i zmiany umowy dotyczącej obsługi strefy płatnego parkowania. Klub zaproponował, by stawka została obniżona do złotówki za godzinę.

foto: sxc.hu 

{loadposition adsense1}

Leave a Reply