Podatki w górę. Listopadowa sesja Rady Miejskiej

0

Ratusz w PaczkowieUchwalenie nowych stawek podatku od nieruchomości i środków transportu, ujednolicenie stawek opłaty targowej oraz dokonanie korekt w budżecie to najważniejsze sprawy jakimi zajęli się paczkowscy rajcy podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej.

Wiadomo już, że od przyszłego roku zapłacimy 25% więcej za 1 metr kwadratowy powierzchni mieszkaniowej oraz  50% więcej od gruntów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Co to oznacza dla przeciętnego Kowalskiego? Przyjmując, że mamy 80 metrowy dom i 5 arowy ogród, w przyszłym roku zapłacimy 190 złotych, zamiast 132 jak w roku bieżącym.

Z wyższymi stawkami podatków będą musieli się także liczyć Paczkowianie prowadzący działalność gospodarczą – zapłacą niemal 12% więcej za metr kwadratowy budynków i pomieszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 28% więcej od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Spore podwyżki podatków czekają również właścicieli samochodów ciężarowych. Posiadacze ciężarówek o masie od 3,5 do 5,5 tony zapłacą o 60 złotych więcej (prawie 18%), za pojazdy o masie od 5,5 do 9 ton o 90 złotych więcej (16%), a za pojazdy o masie od 9 do 12 ton o 120 złotych więcej (prawie 18%). Kilkunastoprocentowe podwyżki czekają też na posiadaczy samochodów ciężarowych o masie powyżej 12 ton, przy czym ujednolicono stawki i właściciele maszyn z zawieszeniem pneumatycznym nie mogą już liczyć na niższe opłaty. Największa podwyżka spotka posiadaczy trzyosiowych ciężarówek o masie o 12 do 17 ton – zapłacą oni nawet do 230% więcej (podwyżka z 350 zł do 1150 zł). Co ciekawe posiadacze dwuosiowych samochodów ciężarowych o masie od 12 do 15 ton mogą zapłacić o 300 złotych mniej w przypadku, gdy ich samochód ma zawieszenie inne niż pneumatyczne. Szczegółowe stawki podatków można znaleźć tutaj oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Od 1 stycznia nieco wyższe opłaty czekają również handlujących na paczkowskim placu targowym. Rada Miejska postanowiła ujednolicić stawki opłaty targowej i zrezygnować z naliczania opłaty od powierzchni zajmowanego stołu na rzecz powierzchni placu. Nowa stawka wynosić będzie 10 złotych za metr kwadratowy zamiast dotychczasowych 7 i 8 złotych.

Radni negatywnie zaopiniowali również projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych  w Branicach oraz przyjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza, uznając ją za bezzasadną.

Z ważniejszych spraw poruszonych przez Burmistrza podczas sprawozdania z działalności międzysesyjnej warto odnotować m.in. decyzję o przerzuceniu rosnących kosztów wywozu odpadów z cmentarzy wiejskich na rzecz rad sołeckich. Nie dysponujemy niestety danymi dotyczącymi wysokości tych kosztów, ale przy funduszach sołeckich rzędu kilku do kilkunastu tysięcy złotych rocznie może to się okazać dla nich sporym obciążeniem.

Poruszona została także kwestia iluminacji świetlnej wież bramnych i ścieżki widokowej planowanej w ramach finansowanego z funduszy unijnych programu rewitalizacji miasta. Burmistrz postanowił skorzystać z oferty M. Kupczaka i jemu powierzyć przygotowanie dokumentacji tej inwestycji. Przypomnijmy, że w ramach rewitalizacji Paczków będzie mógł wykorzystać 3,2 mln złotych, które poza iluminacją wymienionych wyżej zabytków zostaną spożytkowane m.in. na podświetlenie wieży ratusza i murów na całej długości oraz ich remont na odcinku od ulicy Wrocławskiej do Wojska Polskiego, rewitalizację trzech wież bramnych oraz odnowienie elewacji ratusza. Pozyskanie funduszy na remonty to spory sukces naszego miasta oraz duża szansa na odrodzenie turystyki i uratowanie naszych zabytków przed ruiną. Wierzymy, że nasi włodarze oprócz podświetlania murów i wymiany oświetlenia parku w przyszłości pomyślą także o remoncie dalszych fragmentów fortyfikacji (podświetlać odpadające cegły?) i rewitalizacji całego parku, bo nowe lampy niewiele zmienią w jego wyglądzie jeżeli nic nie zrobimy ze znajdującą się w opłakanym stanie roślinnością i alejkami. Obyśmy też nie musieli się martwić o jakość robót prowadzonych przy wymienionych remontach oraz aby przy wyborze wykonawcy decydowała nie tylko niska cena, ale też doświadczenie przy remontach obiektów zabytkowych. I to właśnie trzeba powtarzać do znudzenia. Jak będzie? Czas pokaże, na razie jednak należy przyznać paczkowskim władzom ogromny plus za pozyskanie funduszy. Jeżeli wierzyć wcześniejszym zapewnieniom, prace powinny ruszyć już w przyszłym roku. Czy tak się stanie przekonamy się najwcześniej na wiosnę.

Warta odnotowania jest także kwestia porządku w miejskim parku poruszona przez radną E. Chronowską, która słusznie chyba zauważyła, że opadające z drzew liście nie były należycie szybko zebrane, a jeżeli już, to w sposób nieudolny, gdyż powstałe sterty wiatr z powrotem rozwiewał po parku. Okazało się, że zgodnie z umową na utrzymanie zieleni miejskiej ,liście mają być zebrane do… połowy grudnia.

Zainteresowani kwestią Szkoły Podstawowej nr 3 będą zapewne rozczarowani, bo niestety w dalszym ciągu brak jest jakichkolwiek informacji na temat wyników kontroli w tej placówce, a sprawa podczas sesji w ogóle nie została poruszona.

Kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się prawdopodobnie jeszcze pod koniec tego miesiąca.

Leave a Reply