Pojawia się i znika…. SP w Kamienicy przedmiotem przedwyborczych rozgrywek

0

Na witrynie internetowej miasta pojawiła się niedawno informacja o „wywalczeniu” przez Gminę Paczków dużej dotacji w ramach projektu „Opolska e-Szkoła – szkołą ku przyszłości”, w ramach którego do czterech podstawówek oraz Gimnazjum Publicznego miał trafić nowy sprzęt komputerowy i multimedialny.

Trudno w tym przypadku mówić o jakiejkolwiek „walce”, gdyż projekt, o którym mowa skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych Opolszczyzny i jak słusznie zauważył jakiś czas temu w komentarzach jeden z naszych Czytelników, cała „walka polega na terminowym przesłaniu dokładnie wypełnionych, gotowych formularzy. Inne Gminy informują o uzyskaniu funduszy i przyjęciu do realizacji danych projektów.” Mimo wszystko udział w projekcie można nazwać sukcesem, bo gminne placówki tak czy inaczej wzbogacą się o cenny sprzęt.

Wokół całej sprawy narosło jednak wiele kontrowersji. Pojawiły się bowiem informacje, że jedna ze szkół wymieniona w artykule na stronie paczkow.pl została usunięta z listy placówek zgłoszonych do udziału w projekcie. Chodzi oczywiście o szkołę w Kamienicy, o której planowanym zamknięciu krążą plotki. No właśnie, czy tylko plotki?

Program e-Szkoła jest prowadzony przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego, będący jednostką organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Postanowiliśmy dogłębnie zbadać stan rzeczywisty i zwrócić się z zapytaniem o wyjaśnienie bezpośrednio do źródła. Na naszą prośbę  Jolanta Kawecka, Rzecznik Prasowy UMWO przedstawiła pokrótce zaistniałą sytuację. W otrzymanym wyjaśnieniu czytamy o kolejnych krokach, jakie podejmował paczkowski Urząd w sprawie projektu.

 

Cytat:

“-Gmina Paczków zgłosiła do projektu 5 szkół w tym szkołę w Kamienicy wzbudzając tym powszechne uznanie.

-Gmina Paczków podpisała Umowę Partnerską na realizacje projektu z uwzględnieniem 5 szkół, w tym szkoły w Kamienicy

-Pismem z dnia 6.10.2010r. Burmistrz Gminy zwrócił się z prośbą o wyłączenie ze względów finansowych jednej szkoły, wskazując jako szkołę do wykluczenia szkołę w Kamienicy (skan pisma KLIKNIJ)

-Pismem z dnia 18.10.2010r. Burmistrz Gminy zwrócił się z pytaniem czy utrzymana zostanie trwałość projektu jeśli szkoła w Kamienicy zostanie zlikwidowana. Dla realizatora projektu tj. WODIiP jest oczywiste i bezsporne, że w takim wypadku nie zostanie utrzymana trwałość projektu. W związku z powyższym WODIiP podjął stosowne kroki celem pozyskania do projektu szkoły z jednostki samorządu terytorialnego, która w projekcie już uczestniczy (…) (skan pisma KLIKNIJ)

-Pismem dnia 25.11.2010r. Burmistrz Gminy pisze o  wątpliwościach co do liczby szkół w projekcie. (skan pisma KLIKNIJ)

Obecnie mamy więc stan gdzie Gmina Paczków zgłosiła 5 szkół, z jednej zrezygnowała na własną wyraźną i jednoznaczną prośbę, w jej miejsce została włączona nowa szkoła, po fakcie podjętych w wyniku wyraźnej i jednoznacznej prośby Burmistrza Gminy Paczków działań, Pan Burmistrz  ponownie informuje o 5 szkołach w projekcie.

-Cała ta sytuacje jest wyjątkowo trudna i uciążliwa dla realizatora projektu tj. WODIiP ponieważ zmiany adresu szkół w projekcie stanowią zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych zmianę przedmiotu zamówienia, tak więc zmiana stanowiska Gminy Paczków uniemożliwiła rozpoczęcie procedury wyłonienia Wykonawcy projektu. Dodatkowo musieliśmy podjąć działania wyłonienia szkoły do projektu, co w obecnej sytuacji budżetowej jest wyjątkowo trudne.

-należy podkreślić, że ilość 4 szkół na 5 istniejących w Gminie Paczków w projekcie wskazuje na wyjątkowe podejście Gminy do edukacji.

Jest wyjątkowo niefortunne, że Projekt „Opolska Szkoła, szkołą ku przyszłości” stał się elementem kampanii wyborczej.Koniec cytatu.

 

A zatem? Najpierw Gmina Paczków zgłosiła do udziału w projekcie pięć szkół, następnie szkoła w Kamienicy została wycofana, a kiedy po pierwszej turze wyborów zrobiło się głośno na ten temat, burmistrz oficjalnym pismem do WODIiP-u z dnia 25 listopada, wycofał się z zamiaru usunięcia szkoły z listy zgłoszonych placówek.

Dotarliśmy również do pisma, które w odpowiedzi na działania paczkowskich władz wystosował do burmistrza dyrektor WODIiP-u, pan L. Tomczak. Treść dokumentu doskonale obrazuje sytuację zaistniałą wokół szkoły w Kamienicy. Poniżej zamieszczamy skan, który powinien stanowić wystarczające podsumowanie niniejszego artykułu.

 

{loadposition adsense1}

Leave a Reply