Policja umorzyła dochodzenie w sprawie Nassen

0

Nassen Meble Paczków Sp. z o.o.

Jak poinformowali nas byli pracownicy fabryki Nassen Meble Sp. z o.o. policja umorzyła dochodzenie w sprawie naruszenia praw pracowniczych w firmie.

Nassen Meble Paczków Sp. z o.o.

Jak poinformowali nas byli pracownicy fabryki Nassen Meble Sp. z o.o. policja umorzyła dochodzenie w sprawie naruszenia praw pracowniczych w firmie.

W minionym roku doszło do znacznych opóźnień przy wypłacie wynagrodzeń w fabryce znajdującej się przy ul. Kolejowej. Część osób podjęła decyzję o zwolnieniu się z pracy. Większość z nich skierowała sprawę na drogę sądową uzyskując orzeczenie, nakazujące pozwanej spółce wypłatę wynagrodzenia.

W firmie do października przeprowadzone zostały dwie kontrole Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu. W czasie ich trwania stwierdzono nieterminowe i częściowe wypłacanie wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych.

Komisariat Policji w Paczkowie pod nadzorem nyskiej prokuratury prowadził dochodzenie w sprawie naruszenia praw pracowników zatrudnionych w Nassen Meble z art. 218 § 1 Kodeksu Karnego: „Kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Jak czytamy w policyjnym uzasadnieniu dochodzenie zostało umorzone z powodu „braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa”. Zdaniem śledczych w przedmiotowej sprawie brak było znamion złośliwości lub uporczywości. Jednocześnie decyzja ta nie neguje możliwości dochodzenia przez pracowników swych roszczeń w trybie przewidzianym m.in. w przepisach Kodeksu Pracy i Kodeksu Postępowania Cywilnego.

 

{loadposition adsense1}

Leave a Reply