Polityka prorodzinna? Nie w Paczkowie

0

Przedszkole Publiczne nr 3 w Paczkowie

Na wniosek burmistrza Rada Miejska w Paczkowie podniosła o 440% opłatę za korzystanie ze żłobka. Szczegóły w rozwinięciu.                                                                                          

Przedszkole Publiczne nr 3 w PaczkowieNa wniosek burmistrza Rada Miejska w Paczkowie podniosła o 440% opłatę za korzystanie ze żłobka.

Dotychczasowa opłata wynosiła 2,50 zł za każdy dzień pobytu dziecka w oddziale. Nowa uchwała wprowadza stawkę w wysokości 11 zł. Dodatkowo rodzice będą musieli zapłacić 4 zł dziennie za wyżywienie dziecka. W sumie miesięczny koszt utrzymania pociechy w żłobku po 1 września 2011 wynosić będzie ok. 300 zł.

Za przyjęciem uchwały wprowadzającej w życie powyższe zmiany głosowało 6 radnych, przeciw było 4 , 1 wstrzymał się od głosu.

We wstępnym projekcie Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego zasugerował podniesienie opłaty żłobkowej do 5 zł, jednak burmistrz, jak sam stwierdził, z własnej inicjatywy zaproponował podniesienie stawki dziennej o dodatkowe 6 zł.

Zapytany przez radnych, podczas omawiania projektu uchwały, o uzasadnienie tak drastycznej podwyżki odpowiedział, że w paczkowskim żłobku brakuje miejsc, a podniesienie opłaty może spowodować, że z takiej formy opieki zrezygnują ci, którzy mają możliwość zostawienia dziecka z niepracującym rodzicem. Dodał, że zaproponowana kwota i tak jest niższa od tej, z jaką rodzina musiałaby się liczyć, gdyby chciała wynająć nianię.

Obecnie gmina dysponuje 11 miejscami w Oddziale Żłobkowym zlokalizowanym w budynku Przedszkola Publicznego nr 3 przy ul. Młyńskiej. Burmistrz zapytany o to, czy gmina planuje zwiększenie tej liczby odpowiedział, że w najbliższej przyszłości problem z brakiem miejsc powinien sam się rozwiącać, gdyż wkrótce w całej Polsce zacznie obowiązywać przyjęta przez Sejm „ustawa żłobkowa”.

W myśl nowych przepisów ogólnokrajowych opiekę nad dziećmi od 20. tygodnia życia do 3 lat oprócz żłobków będą mogli sprawować m.in. opiekunowie dzienni zatrudniani przez gminę. Opiekunem będzie mógł zostać np. jeden z rodziców czy babcia dziecka, a opiekę nad dzieckiem będą mogli sprawować m.in. w swoim domu lub lokalu. Opiekunowie dzienni mają być zatrudniani na podstawie umowy i opłacani z budżetu gminy.

Nowa ustawa wprowadza także możliwość zatrudnienia nani, której państwo będzie opłacać składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) i ubezpieczenie zdrowotne od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Burmistrz stwierdził, że sam ma zamiar skorzystać z jednego z rozwiązań jakie daje nowa ustawa w przypadku swojego dziecka. 

foto: UM Paczków

 

{loadposition adsense1}


Leave a Reply