Powstał opozycyjny Klub Radnych „Horyzont”

0

Na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej grupa pięciu nowych radnych poinformowała o założeniu pierwszego w historii Gminy Paczków klubu radnych.

Na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej grupa pięciu nowych radnych poinformowała o założeniu pierwszego w historii Gminy Paczków klubu radnych.

Kluby są jedyną formą zrzeszania się radnych w ramach Rady, umożliwiającą zinstytucjonalizowane identyfikowanie się z określoną grupą.

Nowopowstały Klub Radnych “Horyzont” jest pierwszym w historii Rady Miejskiej w Paczkowie. W jego skład weszli: Jolanta Kalisz, Marek Kupczak, Wiesława Kurowska, Stanisława Sroka i Przemysław Tetłak.

Zgodnie z intencją założycieli Klub Radnych “Horyzont” powstał, by reprezentować mieszkańców gminy i dbać o zbiorowe interesy jej społeczności. Do jego podstawowych zadań zapisanych w regulaminie zaliczono m.in. wspieranie inicjatyw społeczności lokalnej, utrzymywanie kontaktu z mieszkańcami i podejmowanie zgłaszanych przez nich spraw, zgłaszanie do realizacji odpowiednim organom gminy proponowanych przez mieszkańców postulatów w formie wniosków, współpraca z organizacjami pozarządowymi, podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju Gminy oraz aktywizacja radnych zrzeszonych w Klubie.

Przewodniczacym Klubu na pierwszym posiedzeniu wybrany został Przemysław Tetłak.

 

{loadposition adsense1}

Leave a Reply