Powstaje Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzeboszowicach

0

Przedszkole Publiczne

Reorganizacji wiejskich przedszkoli ciąg dalszy. Z dniem 1 września br. Szkoła Podstawowa i Przedszkole Publiczne w Trzeboszowicach zostaną połączone tworząc Zespół Szkolno-Przedszkolny.

Przedszkole Publiczne

Reorganizacji wiejskich przedszkoli ciąg dalszy. Z dniem 1 września br. Szkoła Podstawowa i Przedszkole Publiczne w Trzeboszowicach zostaną połączone tworząc Zespół Szkolno-Przedszkolny.

Zmiana, w swoim założeniu, ma usprawnić zarządzanie obiektami oraz przynieść oszczędności wynikające między innymi ze zmieniejszenia liczby stanowisk kierowniczych.

W efekcie połączenia placówek zlikwidowane zostanie stanowisko dyrektora przedszkola, co ma zmniejszyć wydatki Gminy o kwotę dodatku funkcyjnego oraz zniżkę godzin obowiązkowych dla dyrektora przedszkola. Zarządzanie zreorganizowaną placówką powierzone zostanie  wybranemu w drodze konkursu dyrektorowi. 

W Zespole zachowana zostanie odrębność Rad Rodziców, natomiast wspólna będzie Rada Pedagogiczna. Połączenie placówek ma także obniżyć koszty bieżące ich utrzymania. Docelowo, po odpowiednim przystosowaniu, przedszkole ma zostać przeniesione do budynku szkoły.

Trzeboszowicki Zespół będzie drugą po Kamienicy tego typu placówką w gminie. Połączenie szkoły i przedszkola w Trzeboszowicach to kolejny etap zaproponowanego przez burmistrza planu reorganizacji sieci wiejskich placówek oświatowych. Przypomnijmy, że pozostałe przedszkola jednoodziałowe: w Gościcach, Ujeźdźcu, Unikowicach i Wilamowej  z dniem 1 listopada zostaną przekazane Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Goworowice. Placówki w Starym Paczkowie i Dziewiętlicach zostaną z kolei przejęte przez stowarzyszenia założone przez tamtejszych rodziców i dotychczasowych pracowników.

{loadposition adsense1}

Leave a Reply