Przedszkola oddane w ręce stowarzyszeń

Przedszkole PubliczneJuż wkrótce prowadzeniem przedszkoli jednooddziałowych w sześciu miejscowościach gminy zajmą się stowarzyszenia. W życie wchodzi projekt reorganizacji sieci placówek wiejskich, który ma przynieść oszczędności w oświacie.
Szczegóły w rozwinięciu.

Przedszkole PubliczneJuż wkrótce prowadzeniem przedszkoli jednooddziałowych w sześciu miejscowościach gminy zajmą się stowarzyszenia. W życie wchodzi projekt reorganizacji sieci placówek wiejskich, który ma przynieść oszczędności w oświacie.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Goworowice – to organizacja, która już wkrótce przejmie od gminy prowadzenie czterech przedszkoli wiejskich. Decyzją Rady Miejskiej 1 listopada bieżącego roku stowarzyszeniu temu zostaną przekazane placówki w Gościcach, Ujeźdźcu, Unikowicach i Wilamowej. Przedszkola w Starym Paczkowie i Dziewiętlicach zostaną z kolei przejęte przez stowarzyszenia założone przez tamtejszych rodziców i dotychczasowych pracowników. Zmiany nie ominą także placówki w Trzeboszowicach, która docelowo ma zostać połączona z tamtejszą szkołą, tworząc Zespół Szkolno-Przedszkolny. Reorganizacja sieci przedszkoli wiejskich w swoim założeniu ma przynieść oszczędności budżetowe rzędu ponad 300 tys. zł rocznie. Wraz z wejściem w życie projektu reorganizacji, organem prowadzącym sześciu placówek, w miejsce gminy, staną się stowarzyszenia, które pokierują nimi na zasadach placówek publicznych. Gmina udostępni im też budynki wraz z wyposażeniem na zasadzie bezpłatnego użyczenia. 

Uchwały w sprawie przekazania przedszkoli stowarzyszeniom wzbudziły sporo kontrowersji wśród części radnych. Na sali Urzędu Miejskiego pojawili się również liczni przedstawiciele rodziców i mieszkańców poszczególnych wiosek, którzy przedstawili społeczne i kulturotwórcze aspekty funkcjonowania przedszkoli w obecnym kształcie. Nie zabrakło ostrej wymiany zdań. Zdecydowana większość nowych członków Rady zgłosiła poważne zastrzeżenia, co do zaproponowanej reorganizacji przedszkoli, szczególnie jeśli chodzi o tryb jej przeprowadzania. 

Głównym powodem krytyki projektu reorganizacji ze strony „nowych” radnych był m.in. fakt, iż nie został przedstawiony projekt umowy ze stowarzyszeniami, mimo że treść uchwały bezpośrednio się do niej odwoływała. To właśnie w umowie mają być zawarte szczegółowe warunki dotyczące przekazania i korzystania z mienia przejętej placówki, tryb kontroli przestrzegania warunków umowy oraz warunki i tryb rozwiązania umowy. Warto dodać, iż projekt umowy nie został przedłożony radnym, którzy o niego wcześniej wnioskowali, mimo ustnych zapewnień ze strony burmistrza.

Pojawiła się również wątpliwość, czy wraz z przekazaniem placówek stowarzyszeniom nie wzrosną koszty, jakie ponosić będą rodzice przedszkolaków. Jednym z zarzutów pod adresem autorów projektu reorganizacji wiejskich placówek był także brak informacji w mediach na temat planowanych zmian. Padło m.in. pytanie czy dbałość o interesy gminy nie wymagałaby, aby w prasie pojawiło się ogłoszenie o planowanych zmianach wraz z informacją o możliwości składania ofert przez stowarzyszenia. Pojawiła się także sugestia, że w takiej sytuacji być może znalazłoby się stowarzyszenie, które zaoferowałoby lepsze, konkurencyjne dla pozostałych, warunki. W odpowiedzi burmistrz stwierdził, że ogłoszenia nie zamieszczano, gdyż przedszkola chciano przekazać stowarzyszeniom z gminy Paczków. W kontekście wypowiedzi burmistrza dziwi jednak fakt, iż aż cztery placówki zostały przekazane właśnie stowarzyszeniu z Goworowic – wsi, która z całą pewnością do naszej gminy nie należy.

Ostatecznie uchwały, dotyczące wszystkich przedszkoli zostały przyjęte. W przypadku przekazania placówek w Gościcach, Ujeźdźcu, Unikowicach i Wilamowej stowarzyszeniu z Goworowic, ośmiu radnych głosowało „za”, sześciu wstrzymało się od głosu, a jeden był przeciwny. W przypadku placówek w Starym Paczkowie i Dziewiętlicach za przekazaniem przedszkoli stowarzyszeniom opowiedziała się cała Rada, w tym „nowi” radni – na wyraźną prośbę tamtejszych rodziców i nauczycieli, którzy obawiali się, że jeśli uchwała nie zostanie przyjęta, ich placówki zostaną w przyszłości całkowicie zlikwidowane lub również przekazane stowarzyszeniu z Goworowic.

W rezultacie przyjętych uchwał, z dniem 1 listopada br. przekazanie przedszkoli jednooddziałowych stowarzyszeniom stanie się faktem (w przypadku Dziewiętlic od 1 stycznia 2012 r.). Pozostaje mieć nadzieję, że za oszczędnościami w oświacie pójdą także oszczędności w administracji, szczególnie że „pozbycie się” takiej liczby placówek powinno skutkować jednoczesnym ograniczeniem kosztów funkcjonowania Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego.

{loadposition adsense1}

Leave a Reply