Pytania

0

Zestaw 1

1. Ojciec Fryderyka Chopina, Mikołaj, był guwernerem, a matka Justyna z Krzyżanowskich gospodynią zajmująca się zarządzaniem domem w majątku rodziny Skarbków. Kompozytor urodził się (zgodnie z legendą przy grze ojca na skrzypcach) w jednej z dworskich oficyn Skarbków. W jakiej miejscowości?

 

2. W 1836 roku Chopin zaręczył się z Marią Wodzińską, związek jednak nie przetrwał. Miłością życia kompozytora okazała się starsza od niego o 6 lat francuska pisarka znana pod pseudonimem George Sand. Jakie było prawdziwe imię i nazwisko pisarki?

 

 

3. Fryderyk Chopin uważany jest za najznakomitszego w historii twórcę mazurków. W dorobku artystycznym kompozytora znajduje się niemal 60 tego typu utworów. Wyjaśnij krótko czym charakteryzuje się ten gatunek.

 

4. Utwór o którym mowa powstał w roku 1837 i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych dzieł kompozytora. Wysłuchaj fragmentu i odpowiedz jaki to utwór.

{play}/media/1.mp3{/play}

 

 

 

Zestaw 2

 

1. Kto i w którą rocznicę urodzin F. Chopina wypowiedział te słowa?

Zabraniano nam Słowackiego, Krasickiego, Mickiewicza. Nie zabroniono nam Chopina. A jednak w Chopinie tkwi wszystko, czego nam wzbraniano: barwne kontusze, pasy złotem lite, posępne czamarki, krakowskie rogatywki, szlacheckich brzęk szabel, naszych kos chłopskich połyski, jęk piersi zranionej, bunt spętanego ducha, krzyże cmentarne, przydrożne wiejskie kościółki, modlitwy serc stroskanych, niewoli ból, wolności żal, tyranów przekleństwo i zwycięstwa radosna pieśń (…).


 

 

2. W sierpniu 1826 roku 16-letni Chopin wraz z matką i siostrami przebywał w jednym z uzdrowisk Kotliny Kłodzkiej, gdzie dał dwa koncerty. Dochód z nich przeznaczony został na utrzymanie sierot. Jakie to uzdrowisko?


 

 

3. W czasie podróży do Paryża Chopin napisał dziennik (zwany „Dziennikiem stuttgarckim”), przedstawiający stan jego ducha podczas pobytu w Stuttgarcie, gdzie ogarnęła go rozpacz z powodu upadku powstania listopadowego. Wedle tradycji, powstały wtedy pierwsze szkice do Etiuday c-moll op. 10 nr 12. Jak inaczej jest nazywany ten, jeden z najpopularniejszych utworów kompozytora.

 

4. Chopin stworzył dwa koncerty fortepianowe. Ostatni z nich powstał tuż przed opuszczeniem kraju. Jaki jest tytuł dzieła, o którym mowa? 

{play}/media/3.mp3{/play}


 

 

Zestaw 3

1. Cyprian Kamil Norwid – świadek ostatnich tygodni życia Chopina po śmierci kompozytora zamieścił w paryskim „Dzienniku Polskim” nekrolog. Jaka była jego treść?

 

2. Zgodnie z ostatnią wolą kompozytora wyjęte po śmierci serce Chopina jego siostra przywiozła do Warszawy, gdzie zostało w urnie wmurowane w filar jednego z kościołów. Którego?

 

3. Najsłynniejszy pomnik Fryderyka Chopina, znajduje się w Parku Łazienkowskim w Warszawie i przedstawia odlaną w brązie postać kompozytora siedzącą pod stylizowaną mazowiecką wierzbą. 31 maja 1940 roku pomnik Chopina został przez Niemców wysadzony w powietrze i pocięty palnikami na mniejsze części. Złom powstały w wyniku tej dewastacji wywieziono koleją na zachód, gdzie jego fragmenty zostały użyte jako surowiec przeznaczony do przetopienia w niemieckiej hucie. Niemcy starali się zniszczyć także wszystkie kopie pomnika przechowywane w polskich muzeach. Jednemu z pracowników Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu udało się ukryć w piwnicy kopie głowy pomnika. Niemcy zniszczyli jednak wszystkie gipsowe repliki oraz drewnianą kopię rzeźby w skali 1:2, którą do poznańskiego muzeum przekazał sam autor. Mimo wszystko monument po wojnie udało się odbudować. Na cokole umieszczone zostały wówczas słowa Adama Mickiewicza. Jaka jest treść napisu?

 

4. Jedynymi twórcami polskiej pieśni romantycznej są Fryderyk Chopin i Stanisław Moniuszko. Chopin skomponował łącznie 19 pieśni. Pisał je wyłącznie do tekstów poetów polskich, m.in. Adama Mickiewicza i Zygmunta Krasińskiego. Zazwyczaj powstawały one spontanicznie, były wpisywane do albumów dam. Żadnej pieśni kompozytor ostatecznie nie dopracował. Posiadają one różny charakter, wynikający z innego nastroju i treści: od narodowych, nawiązujących do muzyki ludowej, poprzez elegijne, pełne zadumy, po liryczne i sentymentalne. Poniżej zamieszczono fragment jednej z pieśni Chopina. Podaj jej tytuł.

{play}/media/2.mp3{/play}Leave a Reply