PZW buduje parking nad Zalewem Paczkowskim. Będzie też plaża?

PZW buduje parking nad Zalewem PaczkowskimLiczba osób odwiedzających Zalew Paczkowski regularnie się powiększa. W obliczu braku działań ze strony gminy, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu administrujący wodami zbiornika, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom turystów i wędkarzy przyjeżdżających nad jezioro, postanowił stworzyć w bezpośredniej bliskości wody parking dla odwiedzających.

PZW buduje parking nad Zalewem PaczkowskimLiczba osób odwiedzających Zalew Paczkowski regularnie się powiększa. W obliczu braku działań ze strony gminy, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu administrujący wodami zbiornika, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom turystów i wędkarzy przyjeżdżających nad jezioro, postanowił stworzyć w bezpośredniej bliskości wody parking dla odwiedzających.

Nowe miejsca postojowe zostaną utworzone w Kozielnie na trzech działkach dzierżawionych przez PZW. Całość będzie udostępniona dla wszystkich kierowców nieodpłatnie. Docelowo miejsce na nowym parkingu powinno znaleźć nawet do 100 samochodów. W najbliższym czasie zostanie również zamontowane odpowiednie oznakowanie drogowe.

W minioną sobotę, dzięki zaangażowaniu członków PZW rozpoczęto prace przy budowie drewnianego ogrodzenia wokół placu. W robotach wzięli udział wędkarze zrzeszeni w Kole Polskiego Związku Wędkarskiego z Ząbkowic Śląskich przy wsparciu kolegów z paczkowskiego koła PZW.

Powstanie plaża?

Wszystko wskazuje na to, że wkrótce na Zalewie Paczkowskim, w sąsiedztwie parkingu zostanie także utworzona piaszczysta plaża. Przez lata władze nie poczyniły w tym kierunku praktycznie żadnych kroków zrzucając winę za brak działań na rzekomy brak zgody ze strony RZGW. Tymczasem w lipcu ubiegłego roku, właśnie z inicjatywy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz sołectwa Kozielno zostało podpisane porozumienie z Gminą Paczków, na podstawie którego wyrażono zgodę na wysypanie piasku nad brzegiem Zalewu. W zamian za zgodę Gmina miała przejąć od RZGW obowiązek utrzymania czystości nad brzegiem jeziora na odcinku od zapory na Zbiorniku Kozielno do wsi Kozielno.

Niestety, pomimo upływu niemal roku, władze Paczkowa nie przystąpiły do realizacji porozumienia. Nie podjęto nawet szczegółowych uzgodnień w sprawie potencjalnej lokalizacji plaży. Brak zabezpieczonych na ten cel środków w tegorocznym budżecie gminy również wskazywał na brak planów na 2012 r. w tym zakresie.

Sprawa po raz kolejny “ruszyła” dopiero niedawno. W kwietniu Klub Radnych “Horyzont”, po spotkaniu z kierownikiem zbiorników Kozielno i Topola, panem Wiktorem Filipem wystosował wnioski o zaproszenie na najbliższą sesję Rady Miejskiej przedstawiciela RZGW oraz o wprowadzenie do porządku obrad tematu zagospodarowania Zalewu Paczkowskiego pod kątem ruchu turystycznego. Jednocześnie radni zrzeszeni w Klubie prosili o podjęcie pilnych działań mających na celu stworzenie plaży nad Zalewem przed rozpoczęciem nowego sezonu.

Niestety pomimo wniosków, temat nie znalazł się w programie majowej sesji. Po ostatnich deklaracjach wydaje się jednak, że starania osób zaangażowanych w inicjatywę znalazły w końcu odzew, Gmina zmoblizuje się do działania i plaża powstanie jeszcze w tym roku. Liczymy, że tak się stanie, a ogromny potencjał turystyczny Zalewu nie będzie dłużej marnowany.

{gallery}budowaparkingu:115:86:0:0{/gallery}

 

{loadposition adsense1}

Leave a Reply