„Trójka” ma pół wieku!

0

Szkoła Podstawowa nr 3 w Paczkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie obchodzi 50-lecie swojego istnienia. Dziś rozpoczynają się oficjalne uroczystości jubileuszowe.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Paczkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie obchodzi 50-lecie swojego istnienia. Dziś rozpoczynają się oficjalne uroczystości jubileuszowe.

Dwudniowe obchody rozpocznie o godz. 15.00 Msza Święta w kościele parafialnym pw. Św. Jana Ewangelisty oraz posadzenie Drzewa Jubileuszowego. Na 17.00 zaplanowano uroczystą akademię w Domu Kultury.

Drugi dzień obchodów to Dzień Otwarty Absolwenta (13 października, godz. 10.00 – 14.00), w którym każdy, kto ukończył paczkowską “Trójkę” będzie miał okazję powrócić w mury swojej podstawówki, ponownie zasiąść w szkolnych ławach i po latach spotkać się z kolegami z młodości. Okazją do odnowienia dawnych znajomości będzie także zaplanowany na wieczór Bal Absolwentów (godz. 20.00) .

Szkoła Podstawowa nr 3 została uroczyście otwarta 2 września 1962 r. jako Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego. Placówce nadano wówczas imię gen. Karola Świerczewskiego, które nosiła do 1992 roku. W momencie rozpoczęcia nauki 3 września 1962 roku szkoła liczyła  16 oddziałów i zatrudniała 16 nauczycieli. W roku szkolnym 1973/74 nastąpiła reorganizacja sieci placówek, w wyniku czego Szkoła Podstawowa nr 3 została szkołą zbiorczą łącznie z pięcioma filiami: w Kozielnie, Gościcach, Starym Paczkowie, Ujeźdźcu i Unikowicach. Pierwszym kierownikiem został Kazimierz Dąbrowski. Kolejni dyrektorzy szkoły to: Helena Gondek, Zofia Dudek, Eugenia Romańczyk, Genowefa Biernat, Wiesława Robak, Arkadiusz Kargol, a obecnie Ewa Krótkiewicz. W latach 1992-2005 szkoła funkcjonowała bez patrona. W 2004 r. podjęto działania zmierzające do nadania imienia i przyjęcia sztandaru. 26 stycznia 2005 roku nauczyciele na posiedzeniu Rady Pedagogicznej zaproponowali następujące kandydatury na patrona szkoły: J. Nowaka – Jeziorańskiego, J. Brzechwę, Jana Pawła II, R. Korzeniowskiego, Cz. Miłosza, A. Małysza. Propozycje zostały przedstawione na zebraniach klasowych. Liczbą 272 głosów na 354 obecnych rodzice opowiedzieli się za kandydaturą Jana Pawła II. Kierując się ich decyzją, w dniu 4 kwietnia 2005 roku Rada Szkoły i Rada Pedagogiczna podjęły uchwałę o wyborze Jana Pawła II na patrona naszej szkoły. Za takim wyborem jednogłośnie opowiedział się takźe Samorząd Uczniowski. Szkoła zaczęła funkcjonować pod nowym imieniem od 17 października 2005 r.

{loadposition adsense1}

Program obchodów 50-lecia PSP nr 3

foto: PSP nr 3

Leave a Reply