Radni “Horyzontu” wnioskują o głosowania imienne

0

Radni z klubu “Horyzont” podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej złożyli wniosek o dokonanie zamian w Regulaminie Rady oraz w Statucie Gminy, wprowadzających głosowania imienne przy podejmowaniu uchwał.

Radni z klubu “Horyzont” podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej złożyli wniosek o dokonanie zamian w Regulaminie Rady oraz w Statucie Gminy, wprowadzających głosowania imienne przy podejmowaniu uchwał.

Jeśli zaproponowana zmiana wejdzie w życie będzie wiadomo jak głosowali konkretni radni w poszczególnych sprawach.

Obecnie wyniki głosowania odnotowywane są tylko poprzez zaprotokołowanie ilu radnych było “za”, i ilu “przeciw”, a ilu wstrzymało się od głosu. Mieszkańcy nie mają jednak możliwości sprawdzenia jak głosował np. radny, na którego oddali swój głos.

Aktualny Statut Gminy dopuszcza głosowania imienne, jednak mogą się one odbywać wyłącznie na wniosek radnego, który każdorazowo musi zostać zatwierdzony przez większość Rady. Głosowania imienne mogą się jednak odbywać automatycznie za każdym razem, a ich wyniki mogą być upubliczniane tak, by mieszkańcy mieli do nich łatwy dostęp.

“Horyzont” zaproponował, by głosowania odbywały się poprzez wywoływanie nazwisk radnych i odnotowywanie na odpowiednich kartach głosowania i w protokole czy radny oddał głos “za”, “przeciw” czy wstrzymał się od głosu.

W założeniu wnioskodawców proponowane rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia przejrzystości działań Rady oraz doprowadzi do zwiększenia kontroli społecznej wykonywania przez radnych swojego mandatu.

 

{loadposition adsense1}

Leave a Reply