Radni nie chcą głosowań imiennych

0

Radni nie chcą głosowań imiennych

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej pod głosowanie trafił wniosek Klubu Radnych „Horyzont” w sprawie wprowadzenia głosowań imiennych przy podejmowaniu uchwał.

Radni nie chcą głosowań imiennychPodczas ostatniej sesji Rady Miejskiej pod głosowanie trafił wniosek Klubu Radnych „Horyzont” w sprawie wprowadzenia głosowań imiennych przy podejmowaniu uchwał.

Obecnie decyzje w Radzie zapadają poprzez podniesienie ręki i zapisanie w protokole liczby głosów „za”, „przeciw” i wstrzymujących się.

Wniosek „Horyzontu” o dokonanie zmian w Statucie Gminy Paczków, wprowadzających obligatoryjne głosowania imienne, został złożony w sierpniu. Zgodnie z intencją wnioskodawców każdorazowo przy podejmowaniu uchwał w protokole z obrad miałyby być odnotowywane informacje na temat tego, jak głosowali poszczególni radni.

Wnioskodawcy zmian swoją inicjatywę motywowali chęcią zwiększenia przejrzystości działań Rady oraz zwiększenia kontroli społecznej nad wykonywaniem przez radnych swojego mandatu – głosowania imienne umożliwiłyby mieszkańcom sprawdzenie jak w poszczególnych sprawach głosowali radni, na których oddali swój głos w wyborach.

Niestety inicjatywa „Horyzontu” nie spotkała się z przychylnością pozostałych członków Rady i wniosek został odrzucony. W głosowaniu 5 radnych opowiedziało się za zmianami, a 9 było przeciwnych. Oznacza to, że informacja na temat tego, jak głosowali poszczególni radni, tak jak dotychczas, nie będzie protokołowana i członkowie Rady nadal będą anonimowi w swoich decyzjach.

foto: UM Paczków 

{loadposition adsense1}


Leave a Reply