Radni przeciwni uldze prorodzinnej

0

Od lipca opłata za odbiór odpadów w gminie Paczków będzie naliczana „od osoby”. Metoda ta, mimo swoich zalet najbardziej uderzy w rodziny wielodzietne. Małżeństwo z trojgiem dzieci za wywóz odpadów zapłaci nawet 60 zł. Wzorem innych gmin ulgę dla rodzin wielodzietnych zaproponował Klub Radnych „Horyzont”. Niestety propozycja została odrzucona przez większość Rady.

Według pierwotnego projektu burmistrza pięcioosobowa rodzina miała płacić za wywóz odpadów nawet 100 zł. Ostatecznie zapłaci do 60 zł, co i tak jest sporym obciążeniem dla najuboższych. Badania jednoznacznie dowodzą, że rodziny wielodzietne są często mniej zamożne i w związku z niższą konsumpcją i mniejszą siłą nabywczą produkują znacznie mniej śmieci w przeliczeniu na osobę. W związku z tym gminy w całej Polsce wraz z wejściem w życie tzw. „ustawy śmieciowej” zaczęły wprowadzać zapisy chroniące takie rodziny. Mają one także dodatkowy cel: promowanie i wspieranie wielodzietności.

W celu ochrony rodzin wielodzietnych przed wysokimi opłatami, Klub Radnych „Horyzont” zaproponował, by w gospodarstwach, gdzie zamieszkuje troje lub więcej dzieci, stawka za odbiór odpadów za każde dziecko została obniżona o 50% w stosunku do stawek podstawowych.

Jeśli propozycja opozycji weszłaby w życie, pięcioosobowa rodzina płaciłaby za odbiór śmieci jedynie 35 zł jeśli zdecydowałaby się na segregację. Obciążenie gminnego budżetu z tego tytułu nie byłoby duże, bowiem takich rodzin nie jest wiele – wniosek został jednak odrzucony zdecydowaną większością głosów.

Propozycję, podobną do tej, którą wysunęli radni „Horyzontu” przyjęła wcześniej m.in. Gmina Głuchołazy. Na terenie powiatu nyskiego jeszcze dalej idące ulgi dla rodzin wielodzietnych przyjęto w Gminie Łambinowice, gdzie trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinie zostało całkowicie zwolnione z opłaty śmieciowej.

Leave a Reply