Raport o stanie oświaty

0

Zgodnie z tym, co obiecaliśmy przy okazji artykułu o ostatniej sesji Rady Miejskiej, prezentujemy dziś wyniki Raportu o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009. Jak wypadły ostatnie egzaminy w poszczególnych podstawówkach i gimnazjach? Ilu w gminnych placówkach jest nauczycieli? Ilu uczniów? Ile kosztowało utrzymanie danej szkoły czy przedszkola? Wszystkie te informacje znajdziecie Państwo w rozwinięciu.

 

 

Liczba uczniów

Niestety dane dotyczące ilości uczniów nie są pocieszające: najmłodszych ciągle ubywa. W roku szkolnym 2008/2009 do wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów uczęszczało w sumie 1924 uczniów i przedszkolaków. W bieżącym roku szkolnym liczba ta będzie niestety mniejsza o 78 i wyniesie 1846.

Do 10 placówek przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy w roku bieżącym uczęszcza łącznie 397 przedszkolaków – o 10 mniej niż w roku szkolnym 2008/2009. Najwięcej dzieci, bo aż 123, czyli niemal 1/3 całości uczęszcza obecnie do Przedszkola Publicznego nr 2.

Podobnie przedstawia się też sytuacja w szkołach podstawowych, gdzie uczęszcza obecnie o 49 uczniów mniej niż w roku poprzednim – łącznie 781 dzieci, z czego:

 • 315 do PSP nr 3,
 • 248 do PSP nr 2,
 • 135 do PSP w Trzeboszowicach,
 • 83 do PSP w Kamienicy.

Największy spadek ilości uczniów w stosunku do roku ubiegłego odnotowano w Szkole Podstawowej nr 3, gdzie w roku szkolnym 2009/2010 będzie chodzić aż 31 dzieci mniej niż w roku poprzednim, podczas gdy w PSP nr 2 stan uczniów zmniejszył się jedynie o 1.

W bieżącym roku szkolnym mniej będzie także gimnazjalistów. Do Gimnazjum Publicznego będzie  uczęszczać łącznie 382 uczniów (o siedmiu mniej niż w roku poprzednim), do ZSG 172 (13 mniej), a do Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszeniowego 114 (o 1 więcej niż w roku poprzednim). Łącznie paczkowskich gimnazjalistów jest 668 – o 19 mniej niż rok temu.


Wyniki egzaminów

Przejdźmy jednak do rzeczy chyba najciekawszej, a mianowicie do testów gimnazjalnych i sprawdzianów kończących nauczanie w szkołach podstawowych. Wyniki testów określane są na podstawie liczby punktów uzyskanych przez uczniów, w  9-cio stopniowej skali staninowej, gdzie poziom 1. oznacza poziom najniższy, a poziom 9. najwyższy.

Spośród czterech podstawówek funkcjonujących na terenie naszej gminy w 2009 roku najlepiej spisali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 , gdzie średnia ilość punktów wyniosła 22,3 na 40 możliwych do zdobycia, co daje szkole wynik 5. określany w krajowym rozkładzie staninowym jako „średni”. Taki wynik utrzymuje się w paczkowskiej „dwójce” od 2007 roku.

Nieco gorzej wypadli uczniowie Szkoły Podstawowej w Trzeboszowicach, którzy uzyskali średnio tylko 1 punkt mniej od swoich rówieśników z PSP nr 2 (21,3 punktu). Taka ilość punktów daje wynik określany jako „niżej średni” (4. w skali staninowej), co oznacza, że podstawówka w Trzeboszowicach uzyskała wynik gorszy niż w dwóch poprzednich latach, kiedy to mogła pochwalić się wynikiem „wyżej średnim” (6.).

Na trzecim miejscu uplasowała się Szkoła Podstawowa w Kamienicy. Uczniowie tamtejszej podstawówki byli tylko minimalnie gorsi od uczęszczających do PSP w Trzeboszowicach – różnica pomiędzy obiema szkołami wyniosła  jedynie 0,1 punktu na niekorzyść Kamieniczan. Wynik ten również mieści się w przedziale „niżej średnim”. W tym przypadku także możemy mówić o pogorszeniu wyników w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy to kamienicka podstawówka mogła cieszyć się z najlepszego wyniku w gminie, określanego w skali staninowej jako „wysoki”.

W zestawieniu wszystkich szkół podstawowych po raz kolejny najgorzej wypadła PSP nr 3. Średnia ilość punktów w tej szkole wyniosła jedynie 18,8. Taki wynik określany jest w skali jako „niski” (3.).

W całej gminie do testów przystąpiło łącznie 161 uczniów, w tym 45 z PSP nr 2, 29 z PSP Trzeboszowice, 24 z PSP Kamienica oraz 63 z PSP nr 3. Średni wynik ze sprawdzianu kończącego naukę w szkole podstawowej wyniósł na Opolszczyźnie 22,5 punktu, a w kraju 22,64. Niestety żadna ze szkół nie uzyskała wyniku wyższego od średniej wojewódzkiej.

Bardzo ciekawie prezentują się także wyniki egzaminów gimnazjalnych. W części humanistycznej uczniowie Gimnazjum Publicznego uzyskali średnio 31,7 punktu na 50 możliwych – wynik określany jako „średni” (5. w skali staninowej). Nieco gorzej spisali się uczniowie niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszeniowego, którzy zdobyli średnio 31,4 punktu. Obie szkoły uzyskały wyniki wyższe od średniej wojewódzkiej (31,16); co więcej, uczniowie Gimnazjum Publicznego uzyskali wynik wyższy nawet od średniej krajowej (31,64). Widać zatem, że na tym polu rywalizacja pomiędzy placówkami, którą możemy obserwować od dłuższego czasu wychodzi im zdecydowanie na dobre.

Odwrotnie wygląda sytuacja jeśli chodzi o część matematyczno-przyrodniczą. W tym przypadku nieco lepiej spisali się uczniowie Gimnazjum Niepublicznego, w którym średnia ilość punktów wyniosła 24,2 (wynik „niżej średni”) – o 1,9 punktu więcej niż w Gimnazjum Publicznym. Niestety matematyka nie jest chyba mocną stroną paczkowskich gimnazjalistów, bo w tym przypadku obie szkoły uzyskały średnią niższą od wojewódzkiej (25,5 punktu).


Nauczyciele

Nie można także nie wspomnieć o tych, którzy uczą nasze dzieci. W gminnych placówkach oświatowych w roku szkolnym 2008/2009 pracowała następująca liczba nauczycieli:

 • 38 w Szkole Podstawowej nr 3,
 • 27 w Szkole Podstawowej nr 2,
 • 19 w Szkole Podstawowej w Trzeboszowicach,
 • 15 w Szkole Podstawowej w Kamienicy,
 • 48 w Gimnazjum Publicznym,
 • 23 w Niepublicznym Gimnazjum Stowarzyszeniowym,
 • 11 w Zespole Szkół Gimnazjalnych (Gimnazjum dla dorosłych i przysposabiające do pracy)
 • 49 w przedszkolach.


Wydatki

Na koniec pieniądze. Na podstawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Paczków za pierwsze półrocze 2009 warto odnotować ile kosztowała dana placówka w okresie od stycznia do czerwca bieżącego roku. Wydatki szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę w pierwszym półroczu roku 2009 przedstawiają się  następująco:

 • PSP Nr 3 – 1 210 461,98 zł
 • PSP Nr 2 – 810 556,49 zł
 • PSP Kamienica – 479 270,56 zł
 • PSP Trzeboszowice – 686 639,88 zł
 • Gimnazjum Publiczne – 1 429 597,97 zł
 • Z.S. Gimnazjalnych – 182 675,51 zł

Ponadto Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Paczkowie otrzymało dotację dla Gimnazjum Niepublicznego w wysokości 262 801,28 zł.

Wydatki poszczególnych jednostek przedszkolnych były następujące:

 • Przedszkole Nr 1 – 254 351,95 zł
 • Przedszkole Nr 2 – 348 223,54 zł
 • Przedszkole Nr 3 – 257 132,91 zł
 • Przedszkole Dziewiętlice – 92 543,23 zł
 • Przedszkole Gościce – 73 360,67 zł
 • Przedszkole Ujeździec – 76 534,69 zł
 • Przedszkole Trzeboszowice – 94 489,21 zł
 • Przedszkole Unikowice – 70 371,47 zł
 • Przedszkole Wilamowa – 83 025,53 zł
 • Przedszkole Stary Paczków – 77 139,78 zł

Dowożenie uczniów do szkół kosztowało Gminę 222 712,10 zł.

Leave a Reply