„Rewolucja śmieciowa” nie ominie przedsiębiorców

0

Zmiany związane z wejściem w życie tzw. ustawy śmieciowej nie ominą przedsiębiorców. Na mocy przyjętych przez Gminę Paczków rozwiązań, w niektórych przypadkach wzrost opłat będzie horrendalny. Należności będą też bardzo zróżnicowane w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Poza mieszkańcami zmiany w naliczaniu i wysokości opłaty za wywóz śmieci czekają także właścicieli sklepów, lokali usługowych i gastronomicznych oraz innych przedsiębiorców.

Opłata będzie naliczana za pomocą zaproponowanego przez burmistrza „wskaźnika przeliczeniowego do obliczenia liczby osób korzystających z pojemnika” i będzie zróżnicowana w zależności od rodzaju działalności.

Wysokość należności za wywóz śmieci dla prowadzących sklepy i punkty usługowe uzależniono od powierzchni lokalu, w którym prowadzona jest działalność. W przypadku innych przedsiębiorców, prowadzących działalność pozahandlową stawka będzie ustalana na podstawie liczby pracujących.

Przykładowo, zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, właściciel sklepu o powierzchni 200 m2, niezależnie od tego czy zatrudnia pracowników, czy nie, będzie musiał co miesiąc płacić za wywóz śmieci 100 zł jeśli będzie segregować odpady lub 120 zł jeśli nie będzie ich segregować – nawet jeśli ze względu na branżę, jedynym wytwarzanym przez niego odpadem będzie papierek pod drugim śniadaniu.

Dla porównania np. właściciel komisu lub siłowni, czy klubu fitness, bez względu na to, czy będzie prowadzić działalność na 100, 200 czy 1000 m2, nie zatrudniając pracowników zapłaci co miesiąc jedynie… 5,45 zł jeśli będzie segregować odpady lub 6,55 jeśli nie będzie ich segregować.

Takiemu rozwiązaniu podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej sprzeciwili się radni z Klubu „Horyzont”, podkreślając jego niesprawiedliwość i nierówność w traktowaniu poszczególnych grup przedsiębiorców. Ich głos nie został jednak wzięty pod uwagę. Jak twierdzą członkowie „Horyzontu” rozwiązaniem tej kwestii byłoby wyróżnienie w uchwale większej liczby branż i dostosowanie do nich stawek, które odzwierciedlałyby rzeczywistą produkcję odpadów. Niestety po raz kolejny zabrakło dyskusji.

Leave a Reply