Rusza Powszechny Spis Rolny

0

Wraz z początkiem września w całym kraju, a co za tym idzie, również w naszej gminie, rozpocznie się Powszechny Spis Rolny 2010. Spis obejmie 1,8 mln gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha oraz 1,2 mln mniejszych. 

Po raz pierwszy w historii rolnicy będą mieli możliwość by wypełnić ankietę przez Internet, przekazać informacje telefonicznie lub, tak jak poprzednio, poczekać aż do ich drzwi zapuka, wyposażony w imienny, opieczętowany identyfikator, rachmistrz spisowy, który przeprowadzi wywiad osobiście. Ankiety on-line będzie można wypełnić między 1 września a 17 października, natomiast cały spis zakończy się wraz z końcem października.

Spis ma dostarczyć informacji m.in. dotyczących ogólnej charakterystyki gospodarstw, powierzchni gruntów, zasiewów i pogłowia zwierząt gospodarskich. Główny Urząd Statystyczny chce także zebrać dane na temat liczby maszyn rolniczych, zużycia nawozów, struktury dochodów gospodarstw rolnych oraz korzystania z programów wsparcia dla rolnictwa.

Powszechny Spis Rolny  2010 jest pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich UE. Zebrane dane pozwolą m.in. na analizę zmian polskiego rolnictwa przed i po przystąpieniu do Unii Europejskiej oraz na porównanie ich z danymi gospodarstw w innych państwach członkowskich. Pomogą także Komisji Europejskiej  w wytyczeniu nowych ram Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r.   Więcej informacji na temat spisu i jego przebiegu można uzyskać na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz w Gminnym Biurze Spisowym (Urząd Miejski w Paczkowie, Wydział Gospodarki Komunalnej, pokój nr 4, tel. 77 431 67 91 wew. 113).

{loadposition adsense1}

Leave a Reply