SEPI ograniczy biurokrację?

0

Powiatowy Urząd Pracy - logo

W październiku br. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie wdrożył funkcjonowanie Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej. SEPI to system, który umożliwia jednostkom administracji samorządowej dostęp do kompleksowych informacji, dzięki którym obsługa petentów ma być szybsza i tańsza, a możliwość wystąpienia nadużyć ograniczona. Przygotowania do wdrożenia systemu trwały 6 miesięcy. Projekt w całości został sfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

SEPI jest już także używany w paczkowskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Platforma informacyjna daje pracownikom OPS możliwość m.in. sprawdzenia statusu osoby bezrobotnej. Pracownicy OPS i PUP zyskali również obustronny dostęp do informacji o petencie zgromadzonych w bazach danych obu instytucji.

Na uruchomieniu systemu skorzystają również osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP, które nie będą musiały udawać się do Urzędu Pracy po zaświadczenia niezbędne w celu uzyskania świadczeń przyznawanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Urząd Pracy nie będzie musiał wystawiać dokumentów, które często bardzo szybko stawały się nieaktualne, gdy dana osoba nie godziła się na propozycję podjęcia pracy i na 90 dni traciła status bezrobotnego, a pomimo tego, z powodu braku przepływu informacji korzystała ze świadczeń.

Jak twierdzą pracownicy PUP dzięki wdrożeniu systemu w  samym urzędzie ograniczona zostanie biurokracja oraz kolejki, co ma znacząco skrócić czas oczekiwania i poprawić jakość obsługi klientów.

 

{loadposition adsense1}

Leave a Reply