Sołtysi kończą kadencję

0

W miniony czwartek odbyła się piąta sesja paczkowskiej Rady Miejskiej. Jej istotnym elementem było uroczyste zakończenie pracy sołtysów w mijającej kadencji.

Mija czteroletnia kadencji sołtysów i rad sołeckich. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Burmistrz Gminy Paczków i przewodniczący Rady wręczyli podziękowania za zaangażowanie i owocną współpracę wszystkim sołtysom oraz życzyli im sukcesów i powodzenia w dalszej działalności na rzecz ich miejscowości.

Funkcje sołtysów w kadencji 2011-2015 pełnili: Tomasz Wanat (Dziewiętlice), Kazimierz Podgórski (Frydrychów), Władysław Krótkiewicz (Gościce), Adam Czadankiewicz (Kamienica), Janina Pomietło (Kozielno), Sylwia Bogdanowicz (Lisie Kąty), Wiesława Kurowska (Stary Paczków), Urszula Bednarz-Borys (Ścibórz), Helena Majka (Trzeboszowice), Piotr Biernat (Ujeździec), Janina Żak (Unikowice), Stanisława Grabowska (Wilamowa).

Od 20 lutego w kolejnych sołectwach odbywają się zebrania wyborcze, podczas których mieszkańcy poszczególnych miejscowości w bezpośrednim głosowaniu wybierają nowe rady sołeckie oraz gospodarzy swoich wsi.

Dotychczas odbyły się wybory w Kamienicy (20.02) i Kozielnie (22.02), gdzie obyło się bez niespodzianek i na kolejne kadencje zostali wybrani dotychczasowi sołtysi – Adam Czadankiewicz i Janina Pomietło. Wspierać ich będą rady sołeckie w składzie: Wiesława Nowakowska, Aneta Sypek, Radosław Napieracz, Elżbieta Wolska, Tomasz Mydlarz, Włodzimierz Tomicki i Barbara Tetłak (Kamienica) oraz Grzegorz Pomietło, Edmund Jankowski, Łukasz Jurek, Małgorzata Gładysz, Anita Sołtys oraz Barbara Konopka (Kozielno).

W czasie czwartkowej sesji paczkowscy radni pochylili się także nad siedmioma uchwałami. Oprócz dokonania zmian w budżecie Gminy Paczków na 2015 r., przyjęto uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Paczków środków stanowiących fundusz sołecki, przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi działającymi na terenie Gminy Paczków oraz ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Paczków.

Przyjęto także uchwałę regulującą wysokość oraz zasady przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz za wysługę lat. Radni przegłosowali również uchwały w sprawie ujednolicenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Paczków na lata 2013 – 2017 oraz w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowych.

Leave a Reply