Spotkanie kupców i przedsiębiorców

0

19 kwietnia w hotelu “Kotwica” odbyło się spotkanie lokalnych kupców i przedsiębiorców. Jak twierdzą organizatorzy, frekwencja przerosła ich najśmielsze oczekiwania.

19 kwietnia w hotelu “Kotwica” odbyło się spotkanie lokalnych kupców i przedsiębiorców. Jak twierdzą organizatorzy, frekwencja przerosła ich najśmielsze oczekiwania.

W hotelu zjawili się zarówno liczni właściciele małych sklepików i jednoosobowych firm, jak i przedstawiciele największych zakładów działających na terenie gminy oraz grupa mieszkańców.

Na spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Kupców Paczkowa poruszane były aktualne problemy dotykające osób prowadzących działalność gospodarczą. Obecni wyrazili przede wszystkim swoje niezadowolenie z bieżącej polityki podatkowej gminy. Podkreślali też brak konsultacji społecznych i jakiegokolwiek kontaktu ze strony władz miasta w istotnych dla nich sprawach oraz nikłe zaangażowanie w ich problemy.

Wśród wielu poruszanych spraw i sygnalizowanych pomysłów pojawiła się m.in. idea, by na terenie gminy stworzyć system kształcenia zawodowego w oparciu o zgłaszane przez przedsiębiorców zapotrzebowanie na poszczególne zawody. Zebrani w “Kotwicy” przedstawili również obecnym na sali radnym potrzebę zorganizowania sesji Rady Miejskiej poświęconej problemom lokalnych przedsiębiorców. Padł również postulat, aby spotkania Rady Miejskiej, szczególnie w kwestiach istotnych dla mieszkańców, odbywały się w godzinanach popołudniowych, tak by każdy zainteresowany mógł brać w nich udział.

Kupcy i przedsiębiorcy podjęli także inicjatywę zawiązania jednego wspólnego stowarzyszenia, które zrzeszałoby zarówno handlowców jak i wszystkie osoby prowadzące inną działalność gospodarczą, i które dzięki połączeniu sił mogłoby skuteczniej działać na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Kolejne spotkanie, na którym powinno dojść do zawiązania nowego stowarzyszenia, odbędzie się prawdopodobnie już w przyszłym miesiącu.

 

{loadposition adsense1}

Leave a Reply