Sprostowanie

0

W artykule z dnia 22.01.2010 r. pod tytułem „Dyrektor Trójki zostanie odwołany?” został popełniony błąd. Autor napisał w nim, że do odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły niezbędne jest uzyskanie pozytywnej opinii organu nadzoru pedagogicznego, tj. Opolskiego Kuratora Oświaty. W świetle obowiązujących przepisów ustawy o systemie oświaty, uzupełnionych o zmianę wprowadzoną dnia 22.04.2009 r. na podstawie art. 1 pkt. 31 ustawy z dnia 19.03.2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, do skuteczności takiego odwołania ustawa ta wymaga jedynie zasięgnięcia przez Burmistrza opinii kuratora oświaty, nie określając jej charakteru (art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty). Zatem już samo pozyskanie przez Burmistrza opinii o jakiejkolwiek treści upoważnia go formalnie do podjęcia decyzji o odwołaniu określonej osoby ze stanowiska dyrektora szkoły. Odpowiedź na sformułowane w artykule pytanie „Dlaczego więc na stronie Urzędu Miasta od rana widnieje krzykliwy tytuł „Dyrektor ‘Trójki’ zostanie odwołany”?” jest jednoznaczna – Burmistrz miał prawo podjąć taką decyzję i poinformować o tym mieszkańców.”

 

BURMISTRZ

mgr Bogdan Wyczałkowski

Leave a Reply