Starania pójdą wniwecz?

0

Kamienica przy ul. Daszyńskiego 5 w Paczkowie

72 tys. zł – to kwota, którą wspólnota mieszkaniowa budynku przy ul. Daszyńskiego 5 zdobyła na remont swojej XIX-wiecznej kamienicy. Niestety pieniądze mogą przepaść. Szczegóły w rozwinięciu.

Kamienica przy ul. Daszyńskiego 5 w Paczkowie72 tys. zł – to kwota, którą wspólnota mieszkaniowa budynku przy ul. Daszyńskiego 5 zdobyła na remont swojej XIX-wiecznej kamienicy.

Co warte podkreślenia suma została w całości pozyskana ze źródeł zewnętrznych. Najwięcej, bo aż 50 tys. zł mieszkańcy wywalczyli w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 15 tys. zł przyznał im Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, a 7 tys. zł Starostwo Powiatowe w Nysie. Wszystko to dzięki zaangażowaniu i uporowi mieszkańców, którzy postanowili wyremontować swój zabytkowy budynek.

Jest tylko jedno „ale” – wartość całej inwestycji opiewa na kwotę ok. 100 tys. zł. Aby ją zbilansować i nie stracić dotacji mieszkańcy kamienicy muszą zabezpieczyć jeszcze ok. 23 tys. zł. Niestety na chwilę obecną nie dysponują takimi środkami. Nie mogą też wziąć kredytu, bo ciągle spłacają ten, zaciągnięty na remont dachu, który w znacznej mierze ucierpiał podczas pożaru w marcu ubiegłego roku. W związku z tym inicjatorzy remontu zwrócili się do gminy, jako dwudziestoprocentowego udziałowca o udzielenie wsparcia finansowego na kwotę 23 tys. zł.

Wszystko wskazuje na to, że jeśli wspólnota nie otrzyma brakujących środków prawdopodobnie cała kwota dotacji będzie musiała zostać zwrócona.

Co prawda gmina nie może przekazać wspólnocie takiej kwoty bezpośrednio, ale ma możliwość, by rozpisać konkurs na udzielenie dofinansowania na remonty obiektów zabytkowych. Niestety w budżecie na bieżący rok nie zapisano ani złotówki na ten cel, dlatego konieczne będzie dokonanie przesunięcia. Wprawdzie rozpisanie konkursu nie gwarantuje przyznania środków akurat na tę inwestycję, ale na pewno przedłuża szanse na realizację remontu i daje nadzieję tym, którzy zaangażowali się w całą inicjatywę.

Wspólnocie budynku przy ul. Daszyńskiego 5 jako pierwszej w Paczkowie udało się samodzielnie pozyskać tak duże środki. Jako jedna z nielicznych w skali całego województwa opolskiego wywalczyła też pieniądze w Ministerstwie Kultury. Mieszkańcy udowodnili, że można. Piękna inicjatywa, którą trzeba wspierać, która może być przykładem dla innych i szansą, by w sprawie remontów wreszcie coś ruszyło.

Osoby zaangażowane w pozyskanie środków na rewitalizację kamienicy już dziś deklarują, że w przyszłości chętnie podzielą się doświadczeniem w pozyskiwaniu funduszy z członkami innych wspólnot, m.in. pomagając im w wypełnianiu wniosków i służąc radą.

Absurdem byłoby, gdybyśmy tych doświadczeń nie wykorzystali i by tak wysokie środki, wywalczone z wielkim trudem w wielu instytucjach zewnętrznych, przeszły nam koło nosa z powodu niezabezpieczenia tak niewielkiej kwoty w budżecie gminy. Wszystko wskazuje na to, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej przekonamy się jak gmina dba o swoje zabytki. Miejmy nadzieję, że zaliczy ten egzamin pozytywnie.

 

{loadposition adsense1}

Leave a Reply