Stawka za godzinę bez zmian

0

Stawka za godzinę bez zmian

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej po raz kolejny dyskutowano nad wysokością opłat za parkowanie. Ostatecznie stawka za godzinę postoju w centrum miasta pozostanie bez zmian. Zmniejszy się jedynie wysokość opłaty za pół godziny.

Stawka za godzinę bez zmian

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej po raz kolejny dyskutowano nad wysokością opłat za parkowanie. Ostatecznie stawka za godzinę postoju w centrum miasta pozostanie bez zmian. Zmniejszy się jedynie wysokość opłaty za pół godziny.

Jak pisaliśmy wcześniej, po serii spotkań, radni z koalicji popierającej burmistrza, na dwa tygodnie przed sesją, zgodzili się na obniżenie stawki za pół godziny postoju do 50 groszy. Kupcy, protestujący przeciwko wysokim opłatom, przyjęli ten krok z zadowoleniem, wnioskując, iż w ślad za tym automatycznie zostanie obniżona do złotówki stawka godzinowa. Niestety kilka dni później okazało się, że zgodnie z zaproponowanym rozwiązaniem opłata za pół godziny miałaby zostać obniżona o 50%, natomiast stawka za godzinę postoju pozostałaby dalej na poziomie 2 zł.

Przed przystąpieniem do głosowania nad propozycją burmistrza Klub Radnych „Horyzont” złożył wniosek o obniżenie o połowę wszystkich stawek opłaty parkingowej (do poziomu z 2010 r.). Radni zrzeszeni w tym klubie argumentowali, że przedstawiona propozycja nie rozwiązuje problemów kupców i mało kogo satysfakcjonuje. Tego samego zdania byli obecni na sali mieszkańcy i członkowie Stowarzyszenia Kupców. Według nich w pół godziny nie sposób zrobić zakupów, a sugerowanie, że po pół godzinie można wybiec z kolejki i kupić kolejny bilet, jest absurdalne.

Wcześniej burmistrz przekonywał, że obniżenie o połowę stawek opłaty parkingowej sprawi, że nie będzie chętnych do obsługi strefy. W odpowiedzi na ten argument radni „Horyzontu” zaproponowali, by obniżenie stawki parkingowej osiągnąć poprzez rezygnację przez gminę z części dochodów uzyskiwanych z tego tytułu. Obecnie 50% wpływów z parkingów trafia do kasy gminy, a druga połowa na konto firmy. Radni zasugerowali, by te proporcje zmienić. Podkreślali, że głównym zadaniem strefy parkingowej miało być zwiększenie rotacji samochodów w centrum, a nie zarabianie na opłacie parkingowej. Argumentowali też, że środki uzyskane z tego tytułu stanowią zaledwie niewielki ułamek budżetu, natomiast nie bierze się pod uwagę strat jakie ponoszą kupcy w związku z wysoką opłatą parkingową i związanym z nią odpływem klientów.

Przed przystąpieniem do głosowania nad obiema propozycjami przewodniczący, na wniosek radnego Eugeniusza Mikołajczaka, ogłosił przerwę w obradach. Tuż po niej radni „Horyzontu” zaproponowali kolejne, kompromisowe rozwiązanie. Zgodnie z ich wnioskiem opłata parkingowa za pół godziny miałaby zostać obniżona do 50 gr, 1 zł za godzinę, natomiast pozostałe opłaty pozostałyby bez zmian (2,20 za drugą godzinę, 2,40 za trzecią). I ta propozycja nie spotkała się z aprobatą pozostałych radnych i została odrzucona stosunkiem głosów 5 „za”, 8 „przeciw”.

Chwilę później głosowano nad propozycją burmistrza, obniżającą o połowę jedynie opłatę za pół godziny postoju. Co ciekawe, burmistrz i część radnych na początku dyskusji przekonywali, że każda zmiana wysokości opłaty parkingowej będzie wiązać się z rozwiązaniem umowy z firmą obsługującą strefę i z koniecznością zorganizowania nowego przetargu, przedstawiając ten fakt jako jeden z głownych argumentów przeciwko propozycji „Horyzontu”. Mimo to, radni koalicji przegłosowali propozycję burmistrza, której realizacja również będzie wiązać się z koniecznością zorganizowania kolejnego przetargu, a co za tym idzie z dodatkowymi kosztami dla budżetu.

Wiele wskazuje na to, że przyjęta 8 marca nowelizacja uchwały dotyczącej wysokości opłat parkingowych może zostać w całości odrzucona przez nadzór wojewody, uzupełniona została ona bowiem o zapisy umożliwiające zakup abonamentów uczniom szkół średnich znajdujących się w obrębie murów. Może się okazać, że przez takie rozwiązanie cała uchwała zostanie zakwestionowana jako faworyzująca uczniów Zespołu Szkół oraz Liceum i Technikum Stowarzyszeniowego, a tym samym stawki opłaty parkingowej pozostaną niezmienione.

foto: sxc.hu

{loadposition adsense1}

Leave a Reply