Szkoły stowarzyszeniowe nawiązały współpracę z nyską uczelnią

0

Szkoły stowarzyszeniowe nawiązały współpracę z nyską uczelnią

Stowarzyszeniowe Liceum i Technikum w Paczkowie podpisało umowę o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie. Placówki otrzymają wsparcie od nyskiej uczelni m.in. w zakresie działalności dydaktycznej i popularyzującej wiedzę.

Szkoły stowarzyszeniowe nawiązały współpracę z nyską uczelniąStowarzyszeniowe Liceum i Technikum w Paczkowie podpisało umowę o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie. Placówki otrzymają wsparcie od nyskiej uczelni m.in. w zakresie działalności dydaktycznej i popularyzującej wiedzę.

Na podstawie zawartej umowy PWSZ w Nysie umożliwi uczniom i kadrze Stowarzyszeniowego Technikum w Paczkowie i Stowarzyszeniowego Liceum Ogólnokształcącego w Paczkowie m.in. uczestnictwo w wybranych wykładach, konferencjach i innych przedsięwzięciach naukowych organizowanych przez uczelnię, udział w wybranych zajęciach laboratoryjnych i ćwiczeniowych, nad którymi opiekę merytoryczną sprawować będą pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni, udział w wykładach i spotkaniach organizowanych z inicjatywy uczelni również na terenie szkoły, dostęp do publikacji naukowych i popularno-naukowych powstałych w PWSZ oraz dostęp do informacji o działaniach uczelni.

Nieformalnie Stowarzyszeniowe Liceum i Technikum w Paczkowie korzysta z pomocy dydaktycznej i merytorycznej nyskiej PWSZ już od 2007 r. Współpraca układa się szczególnie owocnie na płaszczyźnie informatycznej – paczkowskie szkoły kształcą bowiem m.in. na kierunkach technik informatyk i technik mechatronik.

Jak podkreślają rektor nyskiej Uczelni – prof. Zofia Wilimowska oraz Dyrektor Niepublicznego Stowarzyszeniowego Liceum i Technikum w Paczkowie – pani Alicja Kotrys korzyści ze współpracy są obopólne: paczkowskie szkoły zyskują wymierne efekty głównie w postaci wszechstronnej pomocy w zakresie doradztwa edukacyjnego i programowego, a nyska uczelnia liczy, że w przyszłości “nasi” abslowencji zasilą grono jej studentów.

Dotychczas, poza szkołami w samej Nysie, PWSZ podpisała podobne umowy z placówkami z Ziębic i Głuchołaz. Być może w przyszłości paczkowskie szkoły stowarzyszeniowe podłączą się także do systemu informatycznego nyskiej uczelni, co umozliwi im korzystanie z nowoczesnych, elektronicznych rozwiązań edukacyjnych.

foto: Szkoły na Kościelnej 24

{loadposition adsense1}

Leave a Reply