Targowisko zostaje! Przynajmniej na razie

Podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej po raz kolejny powrócił temat zmiany lokalizacji paczkowskiego placu targowego. Szczegóły w rozwinięciu.

Podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej po raz kolejny powrócił temat zmiany lokalizacji paczkowskiego placu targowego.

Na sesję przybyła liczna reprezentacja kupców i mieszkańców miasta, którzy wyrazili swój zdecydowany sprzeciw wobec planów przeniesienia targu na ul. Jagiellońską, w dodatku, jak podkreślali, bez właściwego przygotowania miejsca.

Po raz kolejny handlujący przedstawili argumenty przeciw nieprzemyślanej ich zdaniem decyzji. Złożyli również petycję przeciwko „przenosinom” podpisaną i potwierdzoną pieczęciami przez właścicieli 54 paczkowskich sklepów. W opinii tych ostatnich zmiana lokalizacji placu targowego to zły pomysł m.in. ze względu na fakt, iż w dni targowe centrum miasta odwiedza większa niż zwykle liczba klientów, co wiąże się z wyższymi utargami także w ich przypadku.

W związku z planami przeniesienia targowiska podczas sesji miała m.in. zostać poddana pod głosowanie propozycja zabezpieczenia w budżecie kwoty 30 tys. zł z przeznaczeniem na przygotowanie nowego placu.

Grupa sześciu radnych uznała, że kwota ta jest niewystarczająca i nie jest w stanie zapewnić zarówno kupcom jak i klientom godziwych warunków handlu. W związku z tym złożyli wniosek, w którym postulowali uwarunkowanie przeniesienia targowiska od należytego przygotowania nowego miejsca przy uwzględnieniu standardów XXI wieku. Z uwagi na to we wniosku wniesiono o odroczenie zmiany lokalizacji targu do czasu znalezienia w budżecie kwoty, która umożliwi stworzenie placu targowego z prawdziwego zdarzenia oraz o odroczenie „przenosin” do czasu pełnego zaadaptowania nowej lokalizacji. Grupa radnych zasugerowała również podjęcie starań o pozyskanie na ten cel środków unijnych.

Z uwagi na dobro znacznej liczby właścicieli sklepów, którzy w środę i sobotę odnotowują zwiększone utargi, radni w swoim wniosku zaproponowali również wysłuchanie propozycji kupców odnośnie innych możliwych lokalizacji targu, położonych bliżej centrum niż plac przy ul. Jagiellońskiej. 

Po burzliwej dyskusji wniosek we wszystkich punktach został zaakceptowany stosunkiem głosów: 6 za, 4 wstrzymujące się, 1 przeciw. Oznacza to, że targowisko pozostanie na swoim dotychczasowym miejscu tak długo aż inna lokalizacja zostanie należycie przygotowana.

 

{loadposition adsense1}

Leave a Reply