Termin wyborów samorządowych ogłoszony!

0

Wybory prezydenckie 2010Premier Donald Tusk ogłosił termin tegorocznych wyborów samorządowych. Burmistrza, członków Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa wybierzemy już 21 listopada, a więc za nieco ponad dwa miesiące. Jeśli do wyboru burmistrza Gminy Paczków nie dojdzie w pierwszej turze, na ponowne głosowanie udamy się 5 grudnia.

Zgodnie z przepisami ordynacji, wybory zarządza się nie później, niż na 30 dni przed upływem kadencji rad. Obecna upływa 12 listopada, a zatem szef rządu na ogłoszenie terminu wyborów miał czas do 13 października. Zgodnie z dotychczasową praktyką termin został ogłoszony wcześniej, tj. na ok. dwa miesiące przed końcem kadencji.  

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów będzie opublikowane w Dzienniku Ustaw. Z dniem ogłoszenia rozporządzenia można oficjalnie zacząć prowadzić kampanię wyborczą, która zakończy się na 24 godziny przed terminem wyborów. Ostatnim dniem kampanii będzie zatem piątek 19 listopada.

W Polsce stosowane są dwa systemy ordynacji w zależności od liczby mieszkańców danej gminy. W gminach, w których liczba mieszkańców nie przekracza 20 tys., a więc także w Gminie Paczków (ok. 14 tys.), stosowany jest system większościowy. Oznacza to, że z poszczególnych okręgów mandat otrzymują kandydaci, którzy zdobyli największe poparcie.

Prawo głosu w wyborach samorządowych posiada każdy, kto w świetle prawa uzyskał pełnoletniość i posiada stałe zameldowanie na terenie działania danej rady.

 

{loadposition adsense1}

Leave a Reply