Wraca Strefa Płatnego Parkowania. Będzie remont parkingu przy ul. Staszica?

0

Na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej (3 marca) przyjęta została uchwała w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie. Oznacza to, że już wkrótce postój w ścisłym centrum miasta na powrót będzie płatny. Szczegóły w rozwinięciu.

Na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej (3 marca) przyjęta została uchwała w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie. Oznacza to, że już wkrótce postój w ścisłym centrum miasta na powrót będzie płatny.

Przywrócenie Strefy w swoim założeniu ma zwiększyć rotację parkujących pojazdów na obszarze o znacznym deficycie miejsc postojowych.

Jej zasięg ma być nieco większy niż poprzednio. Jeszcze do niedawna płatne parkowanie dotyczyło wyłącznie ulic znajdujących się w obrębie murów obronnych. Wraz z wejściem w życie nowej uchwały Strefa Płatnego Parkowania zostanie poszerzona m.in. o leżące poza murami odcinki ulic Narutowicza, Emilii Plater, Piastowskiej i Słowackiego.

Zmianie ulegnie także wysokość opłat. Za pół godziny postoju zapłacimy 1 zł, a za godzinę 2 zł. Trzecia i czwarta godzina kosztować będą kolejno 2,20 zł i 2,40zł, a każda następna 2 zł. Miesięczna opłata abonamentowa będzie wiązać się z kosztem rzędu 30 zł, półroczna 150 zł, a roczna 250 zł. Mieszkańcy budynków znajdujących się w obrębie Strefy będą uprawnieni do wykupienia abonamentu półrocznego za 50 zł lub rocznego za 90 zł. Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz zatrudnione w instytucjach i obiektach usytuowanych w obrębie SPP będą mogły wykupić abonament kwartalny, półroczny lub roczny kolejno za 40, 75 lub 125 zł.

Kara za nieuiszczenie opłaty parkingowej wyniesie  40 zł, ale w przypadku jej uregulowania w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania zostanie pomniejszona do 20 zł. Uzyskane z tytułu funkcjonowania SPP środki mają być przeznaczone na bieżące utrzymanie i remonty gminnych dróg.

Opłaty zaczną obowiązywać za kilka miesięcy wraz z wyłonieniem w przetargu podmiotu obsługującego Strefę.

 

Będzie remont parkingu przy ul. Staszica?

Po przyjęciu uchwały w sprawie SPP sprawa parkingów powróciła ponownie pod koniec sesji. W wolnych wnioskach radny Przemysław Tetłak zauważył, że wprowadzenie opłat za postój nie rozwiązuje w pełni problemu parkowania w centrum miasta, dlatego zwrócił się do burmistrza z pisemnym wnioskiem o przedstawienie planów Gminy Paczków odnośnie budowy nowych miejsc parkingowych. Pytał m.in. czy takie plany istnieją, w jakich dokładnie lokalizacjach rozważa się ewentualne stworzenie parkingów i kiedy.

Zawnioskował także o remont placu parkingowego obok „starej remizy” przy ul. Staszica – doprowadzenie go do stanu używalności, łącznie z remontem nawierzchni i dokładnym wyznaczeniem miejsc postojowych.

Jak zauważył, obecny stan placu nie tylko uniemożliwia komfortowe parkowanie, ale też stanowi wątpliwą wizytówkę miasta tuż przy wjeździe do jego centrum. Pod wnioskiem podpisali się radni Marek Kupczak, Jolanta Kalisz, Stanisława Sroka, Wiesława Kurowska i Bożena Małochleb.

Czy wniosek zostanie zrealizowany? Dowiemy się tego prawdopodobnie po najbliższej sesji.

{loadposition adsense1}

Leave a Reply