Okręg nr 12 – kandydaci do Rady Miejskiej

Sołectwa: Dziewiętlice, Ujeździec

Nazwisko i imiona Dane kandydata Skrót nazwy komitety wyborczego
ZUZIAK Bogdan Krzysztof lat 31, zam. Dziewiętlice KWW Przemysława Tetłaka
BIERNAT Piotr Paweł lat 62, zam. Ujeździec KWW Artura Rolki
ŚWIATŁOCH Elżbieta Sylwia lat 42, zam. Ujeździec KWW „Justyny Dziasek”