Okręg nr 14 – kandydaci do Rady Miejskiej

Sołectwo Kamienica od nr 66 do końca

Nazwisko i imiona Dane kandydata Skrót nazwy komitety wyborczego
NOWAKOWSKA Wiesława Franciszka lat 56, zam. Kamienica KW Polskie Stronnictwo Ludowe
SYPEK Aneta Maria lat 42, zam. Kamienica KWW Artura Rolki