Okręg nr 2 – kandydaci do Rady Miejskiej

Paczków ulice: Plater, Rynek

Nazwisko i imiona Dane kandydata Skrót nazwy komitety wyborczego
KOZŁOWSKA Anna Maria lat 36, zam. Paczków KWW Przemysława Tetłaka
BORKIEWICZ Lucyna lat 61, zam. Paczków KWW Artura Rolki
JASIOK Grzegorz Wojciech lat 48, zam. Paczków KWW „Justyny Dziasek”
MACIEJEWSKA Barbara lat 62, zam. Paczków KWW Niezawodni