Okręg nr 3 – kandydaci do Rady Miejskiej

Paczków ulice: Górnicza, Górska, Kościuszki, Robotnicza, Wesoła, gen. Fieldorfa „Nila”, gen. Grota-Roweckiego, mjr Dekutowskiego, rtm. Pileckiego

Nazwisko i imiona Dane kandydata Skrót nazwy komitety wyborczego
TETŁAK Przemysław Jan lat 32, zam. Paczków KWW Przemysława Tetłaka
KONAT Genowefa lat 67, zam. Paczków KWW Artura Rolki
TOMASZEK Grzegorz Robert lat 47, zam. Paczków KWW „Justyny Dziasek”