Okręg nr 4 – kandydaci do Rady Miejskiej

Paczków ulice: Daszyńskiego, Kołłątaja, Kościelna, Krasińskiego, Narutowicza

Nazwisko i imiona Dane kandydata Skrót nazwy komitety wyborczego
WIŚNIOWSKI Bronisław Zbigniew lat 30, zam. Paczków KWW Przemysława Tetłaka
ANDRUSIÓW Bogdan Artur lat 53, zam. Paczków KWW Artura Rolki
MARZEC Bartłomiej Krzysztof lat 33, zam. Paczków KWW Niezawodni